NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - maart 2008

 

N°3 - Maart 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Minister van Werk kondigt veranderingen aan in de dienstencheques
  2. Evaluatie van het activeringsbeleid van de werklozen
  3. Aanvullend paritair Comité voor werklieden eindelijk in werking getreden
  4. Fonds tot vergoeding van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen: werkgeversbijdragen voor 2008
  5. Vereenvoudiging van de sociale balans in het vooruitzicht
  6. Uitbreiding van het recht op een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid
  7. Dossier van de maand: de andere websites van de FOD Werkgelegenheid: www.beswic.be

 

1. Minister van Werk kondigt veranderingen aan in de dienstencheques

Duurdere dienstencheques? Een beperking van 750 dienstencheques per jaar en per persoon? Dienstencheques voor kinderopvang van 16u tot 19u? Lees meer over deze projecten van de minister aangekondigd tijdens het begrotingsconclaaf van februari.

 

 2. Evaluatie van het activeringsbeleid van de werklozen

De minister van Werk heeft de procedure voor de evaluatie van het activeringsbeleid van de werklozen gelanceerd. Tijdens de vergaderingen werd de vooruitgang in dit domein bekeken en werden de zwakke punten van het huidige beleid aangestipt. Lees meer over de verslagen van de eerste, de tweede en de derde vergadering.

 

3. Aanvullend paritair Comité voor werklieden eindelijk in werking getreden!

De voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van het aanvullend paritair Comité voor werklieden nr. 100 werden begin maart benoemd. Dit comité is bevoegd voor bepaalde werknemers die voornamelijk handenarbeid verrichten. 

 

 

4. Fonds tot vergoeding van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen: werkgeversbijdragen voor 2008

De bedragen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de werknemers die ontslagen worden bij sluiting van ondernemingen werden in februari gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

5. Vereenvoudiging van de sociale balans in het vooruitzicht

Twee koninklijke besluiten wijzigen het schema van de sociale balans: vereenvoudiging van de rubrieken, afschaffing van inlichtingen over het gebruik van maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid, … Ontdek wat verandert vanaf 1 december 2008.

 

 

 6. Uitbreiding van het recht op een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting na arbeidsongeschiktheid

Sedert eind januari kan een werknemer die zijn activiteiten hervat na een periode van arbeidsongeschiktheid een ontmoeting vragen met zijn preventieadviseur of arbeidsgeneesheer. De bedoeling is de gezondheidtoestand van de werknemer te bespreken en de mogelijkheid te onderzoeken tot aanpassing van de werkpost.

 

 7. Dossier van de maand: de andere websites van de FOD Werkgelegenheid: www.beswic.be

www.werk.belgie.be bevat regelgevende informatie over de materies die afhangen van het departement zelf. Bepaalde domeinen vereisen echter een meer specifieke ontwikkeling en dat gebeurt dan op andere websites. Ontdek www.beswic.be, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail:
 informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 -
 Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens