NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid: april 2008

 

nieuwsbrief FOD WASO

N°4 - April 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1.  Joëlle Milquet is de nieuwe minister van Werk
  2. Drie nieuwe brochures: Wegwijs in...de studentenarbeid, Wegwijs in...het betaald educatief verlof en Wegwijs in...werken in het stelsel van de dienscheques
  3. Betaald educatief verlof: aanvragen voor terugbetaling 2006-2007 ten laatste tegen 30 juni 2008
  4. Loonkloof mannen-vrouwen: te kleine inkrimping
  5. Immigratie in België: rapport 2007
  6. Balans van de Veiligheidscampagne « Dakwerken »
  7. Wedstrijd « Gezondheid en Onderneming »
  8. Verlenging van de testperiode van de werkpostfiche

 

1. Joëlle Milquet is de nieuwe minister van Werk

De regering Leterme I is van start gegaan. De regeringsploeg telt een nieuwe minister van Werk: Joëlle Milquet oefent de functies uit van Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen. U vindt de adresgegevens van het kabinet en de beleidscel van de minister op de website van de FOD Werkgelegenheid.

 

2. Drie nieuwe brochures: Wegwijs in...de studentenarbeid, Wegwijs in...het betaald educatief verlof en Wegwijs in...werken in het stelsel van de dienscheques

Zoals elk jaar publiceert de FOD Werkgelegenheid een nieuwe uitgave van de brochure « Wegwijs in...de studentenarbeid ». Deze brochure geeft uitleg bij de regelgeving die van toepassing is op de student en de werkgever. Er is ook een nieuwe uitgave verschenen van de brochures « Wegwijs in...het betaald educatief verlof » en « Wegwijs in...werken in het stelsel van de dienstcheques ». Deze brochures zijn gratis beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.

 

3. Betaald educatief verlof: aanvragen voor terugbetaling 2006-2007 ten laatste tegen 30 juni 2008

Een kleine herinnering voor de werkgevers: de termijn voor het indienen van de terugbetalingsdossiers in het kader van het betaald educatief verlof werd teruggebracht tot anderhalf jaar. De aanvragen voor de terugbetaling voor het schooljaar 2006-2007 moeten ten laatste vóór 30 juni 2008 worden teruggestuurd ! 

 

4. Loonkloof mannen-vrouwen: te kleine inkrimping

15%: dat is het gemiddeld verschil in loon tussen mannen en vrouwen in België. Dit verschil is de voorbije jaren slechts in zeer kleine mate afgenomen. Lees meer over deze en andere vaststellingen in het loonkloofrapport 2008 van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.

5. Immigratie in België: rapport 2007

Immigratie is een dagelijks feit in ons land. Hoeveel immigranten vestigen zich jaarlijks in ons land ? Hoe zit het met hun toestand op de arbeidsmarkt ? Is de regelgeving adequaat ? Op deze en andere vragen tracht het rapport 2007 over "De immigratie in België - Aantallen, stromen en arbeidsmarkt" een antwoord te geven.

 

 6. Balans van de veiligheidscampagne « Dakwerken »

Vallen is de voornaamste oorzaak van ernstige arbeidsongevallen in de bouwsector. De AD Toezicht op het Welzijn op het Werk en het preventie-instituut van de bouw hebben een sensibiliseringscampagne gevoerd over de veiligheid bij dakwerken.

 7. Wedstrijd « Gezondheid en Onderneming »

Ook de gezondheid heeft een club en een wedstrijd ! De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert de wedstrijd “Gezondheid en Onderneming”. Het is de bedoeling vernieuwende studies en implementaties in het domein van de preventie in het arbeidsmilieu te belonen.

 

 8. Verlenging van de testperiode van de werkpostfiche

De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk heeft beslist om de periode voor het uittesten van het model van werkpostfiche te verlengen tot 31 augustus 2008. Op die manier kunnen een groter aantal werkgevers, werknemers en preventieadviseurs betrokken worden bij het gebruik van de fiche.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail:
 informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 -
 Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens