NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Mei 2008

N°5 - Mei 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Wijzigingen in het stelsel van de dienstencheques sedert 1 mei
  2. De minister van Werk stelt haar algemene beleidsnota voor
  3. Aanpassing van de bedragen van de leervergoeding
  4. Herstel van de vroegere situatie voor de zondagsrust in de kustwinkels
  5. Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk: vooruitzichten 2008-2012
  6. Raadpleging van de personeelsleden in de ondernemingen met 50 tot 99 werknemers
  7. De FOD Werkgelegenheid heeft twee publicaties bijgewerkt

  

1. Wijzigingen in het stelsel van de dienstencheques sedert 1 mei

Dienstencheques voor 7 euro per cheque, een maximum van 750 dienstencheques per gebruiker per jaar behalve voor enkele welomschreven categorieën van personen, etc. Het zijn de wijzigingen in het stelsel van de dienstencheques die in voege getreden zijn.

 

 2. De minister van Werk stelt haar algemene beleidsnota voor

Op 15 april heeft Joëlle Milquet haar beleidsnota voorgesteld. Mobiliteitsvergoeding, dienstencheques, vereenvoudiging van de banenplannen, etc. Lees meer over de projecten die de komende maanden uitgewerkt zullen worden.

 

 3. Aanpassing van de bedragen van de leervergoeding

Op 1 mei werd het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) geïndexeerd. Hierdoor stijgen in heel wat sectoren de leervergoedingen die betaald worden aan jongeren met een werknemersleerovereenkomst (“industrieel leercontract”). Deze verhoging, die ingaat op 1 mei, geldt niet voor de leervergoedingen die niet berekend worden op basis van het GGMMI.

 

4. Herstel van de vroegere situatie voor de zondagsrust in de kustwinkels

Binnenkort wordt de regelgeving over de zondagsrust in de kustwinkels opnieuw gewijzigd. De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat een terugkeer voorziet naar de situatie die bestond voor mei 2007. De kustwinkels kunnen openblijven tijdens de schoolverloven, de grote vakantie en 13 andere zondagen per jaar.

 

5. Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk: vooruitzichten 2008-2012

28 april was de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Bij deze gelegenheid werd het plan 2008-2012 voor veiligheid en gezondheid op het werk voorgesteld tijdens een gezamenlijke vergadering met de minister van Werk, de sociale partners, het Fonds voor Arbeidsongevallen, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk.

 

6. Raadpleging van de personeelsleden in de ondernemingen met 50 tot 99 werknemers

België heeft een Europese verplichting hieromtrent omgezet in zijn regelgeving. De raadpleging en informatie van de personeelsleden in de ondernemingen met 50 tot 99 werknemers zal voortaan gebeuren langs het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

 

 7. De FOD Werkgelegenheid heeft twee publicaties bijgewerkt

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft twee publicaties bijgewerkt: “Wegwijs in werk en ouderschap” en “Wegwijs in de deeltijdse arbeid”. De papieren versie van deze brochures is gratis beschikbaar. Ze kunnen eveneens gedownload worden op de website van de FOD.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens