NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juli 2008

 

N°7 - Juli 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Drie nieuwe maatregelen om de koopkracht te verhogen en de werkloosheidsvallen te bestrijden
  2. Dienstencheques: beweging in het domein
  3. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid publiceert zijn verslag 2008
  4. Binnenkort een hervorming van de studentenarbeid?
  5. Europese campagne 2008-2009 : “Een gezonde werkplek”
  6. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voortaan ook voor interimkrachten 
  7. Bouw: wijziging van de arbeidsduur
  8. Betaalde sportbeoefenaars: aanpassing van het minimumbedrag
  9. Nanodeeltjes: bijwerking van de website

  

1. Drie nieuwe maatregelen om de koopkracht te verhogen en de werkloosheidsvallen te bestrijden

Verhoging van het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering, verhoging van het inkomensplafond voor de partner van de werkloze met gezinslast en aanmoediging van de werkzoekenden om zich te vestigen als zelfstandige. Dat zijn de veranderingen op 1 juli.

 

 2. Dienstencheques: beweging in het domein

Het evaluatieverslag 2007 van het stelsel van de dienstencheques werd publiek gemaakt op 16 juni jongstleden. De minister van Werk kondigt een versterking aan van het toezicht op het stelsel en voert onderhandelingen met het oog op een uitbreiding van het stelsel van de dienstencheques tot de kinderopvang.

 

 3. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid publiceert zijn verslag 2008

De uitgave 2008 behandelt twee grote thema’s: de evolutie van de arbeidsmarkt in 2008 en de dynamiek van de bedrijven. Het verslag bevat eveneens de aanbevelingen van de Hoge Raad voor de komende jaren.

 

4. Binnenkort een hervorming van de studentenarbeid?

De minister van Werk heeft een ontwerp aangekondigd dat orde moet scheppen in de regelgevende jungle aangaande de studentenarbeid. De tendens gaat uit naar een vereenvoudiging van de mogelijke arbeidsperiodes voor de jongeren.

 

5. Europese campagne 2008-2009 : “Een gezonde werkplek”

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk heeft op 13 juni 2008 in Brussel zijn nieuwe informatiecampagne voor 2008 en 2009 gelanceerd onder het motto: “Een gezonde werkplek. Goed voor jou en goed voor de zaak”.

 

 6. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voortaan ook voor interimkrachten

Voortaan kunnen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen ook toegekend worden aan interimkrachten. Tot op heden konden enkel loontrekkenden de bonus van maximaal 2.200 euro per jaar per werkgever genieten. Vandaag is dit ook toegankelijk voor interimkrachten.

 7. Bouw: wijziging van de arbeidsduur

Er staan enkele veranderingen op stapel over de duur van de arbeidstijd voor de arbeiders van de bouwsector gedurende de zomerperiode of periodes van intense activiteit. U verneemt meer bijzonderheden op de website van de FOD.

 8. Betaalde sportbeoefenaars: aanpassing van het minimumbedrag

Zoals elk jaar werd het minimumbedrag van het loon om beschouw te worden als betaald sportbeoefenaar herzien. Voor de periode van 1 juli 2008 tot 30 juni 209 werd dit bedrag vastgesteld op 8.505 euro.

 9. Nanodeeltjes: bijwerking van de website

Op de website van de FOD Werkgelegenheid werd een speciale pagina gepubliceerd over de nanodeeltjes, hun gebruik en de impact op de arbeidsomgeving. Klik hier om er meer over te weten.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens