NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Augustus 2008

N°8 - Augustus 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1.  De minister van Werk kondigt nieuwe sociale en fiscale maatregelen aan
  2. Luxemburg en België ondertekenen een overeenkomst over de samenwerking en de wederzijdse uitwisseling van informatie tussen arbeidsinspectiediensten
  3. 475 nieuwe arbeidsplaatsen voor jongeren in de non-profitsector
  4. Werkbonus: 175 euro vermindering op persoonlijke bijdragen vanaf 1 oktober
  5. Zes verlofdagen voor pleeggezinnen
  6. Nieuwe uitgave van de brochure 'Wegwijs in de eerste job' 

  

1. De minister van Werk kondigt nieuwe sociale en fiscale maatregelen aan

 Een nieuwe maatregel in de strijd tegen werkloosheidsvallen en ten gunste van de eenoudergezinnen, bijkomende middelen voor het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) en een enquête over gezondheid en welzijn op het werk: dit zijn de maatregelen die de Minister van Werk naar voor schuift.

 

 2. Luxemburg en België ondertekenen een overeenkomst over de samenwerking en de wederzijdse uitwisseling van informatie tussen arbeidsinspectiediensten

Op 8 juli werd een administratief samenwerkingsakkoord ondertekend tussen de diensten van de Luxemburgse Arbeids- en Mijninspectie (ITM), de diensten van de Belgische arbeidsinspectie (het Toezicht op de Sociale Wetten en het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.

 

 3. 475 nieuwe arbeidsplaatsen voor jongeren in de non-profitsector

De Ministerraad heeft een akkoord bereikt over een wijziging van de werkgelegenheidsmaatregelen voor jongeren in de non-profitsector. Als resultaat daarvan zullen er 475 arbeidsplaatsen gecreëerd worden in de gezondheidszorg.

 

4. Werkbonus: 175 euro vermindering op persoonlijke bijdragen vanaf 1 oktober

De Ministerraad heeft een een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, dat een verhoging van de werkbonus voor mensen met een laag inkomen voorziet. De bonus zal stijgen tot 175 euro.

 

5. Zes verlofdagen voor pleeggezinnen

De Ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een specifieke verlofregeling voor pleegouders voorziet. Pleeggezinnen zouden zes dagen pleegverlof per jaar kunnen nemen om zich om het pleegkind te bekommeren en alle praktische zaken te regelen die aan het pleegouderschap verbonden zijn.

 

 6. Nieuwe uitgave van de brochure 'Wegwijs in de eerste job'

Er is een nieuwe uitgave van de 'Wegwijs in de eerste job’, de publicatie waarop alle jonge afgestudeerden zaten te wachten. De brochure beschrijft de arbeidsregelgeving en de stappen die moeten gezet worden bij het beëindigen van de studies. Ze bevat ook een gedeelte dat handelt over het werken als zelfstandige en werken in het buitenland. Jongeren vinden er eveneens nuttige adressen en talrijke tips over het opstellen van een cv en begeleidende brief.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens