NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Oktober 2008

N°9 - Oktober 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. De FOD wil uw mening kennen !
  2. Nieuw middel in de strijd tegen sociale fraude
  3. De minister van Werk reikt Labels Gelijkheid Diversiteit uit
  4. Lancering van de campagne 2008 voor de preventie van rugklachten op het werk
  5. Overgangsmaatregelen voor bepaalde dienstencheques
  6. Praktische gidsen voor de verkozen leden van de ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk
  7. Nieuwe brochure over de eretekens van de arbeid
  8. Nieuwigheden omtrent het conventioneel brugpensioen

  

1. De FOD wil uw mening kennen !

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lanceert een tevredenheidsenquête bij zijn gebruikers ! Het doel is de sterke en zwakke punten van de administratie te identificeren, het geheel te verbeteren en de burger een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Wij stellen uw mening op prijs !

 

 2. Nieuw middel in de strijd tegen sociale fraude

Sedert 1 oktober kan er sneller opgetreden worden tegen cumulaties van inkomens uit arbeid met werkloosheidsuitkeringen. De minister van Werk heeft een koninklijk besluit ondertekend dat de raadpleging voorziet van de "Dimona"-databank voor de maandelijkse uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. De effectieve toepassing van deze maatregel wordt voorafgegaan door een proefperiode.

 

 3. De minister van Werk reikt Labels Gelijkheid Diversiteit uit

Op woensdag 17 september 2008 werd in de lokalen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een plechtige uitreiking van de Labels Gelijkheid Diversiteit georganiseerd. De minister van Werk en Gelijke Kansen heeft er het Label voor twee ondernemingen vernieuwd, en het Label voor tien andere organisaties bevestigd voor de twee volgende jaren. Al deze organisaties geven op die manier blijk van hun engagement in de uitwerking van een beleid van non-discriminatie en diversiteit binnen hun organisatie.

 

4. Lancering van de campagne 2008 voor de preventie van rugklachten op het werk

De campagne 2008 voor de preventie van rugklachten op het werk is toegespitst op twee sectoren : de bouw en de kleinhandel. Op het programma staan sensibilisering en inspectiebezoeken. De inspecteurs nemen het manueel hanteren van lasten onder de loep !

 

5. Overgangsmaatregelen voor bepaalde dienstencheques

Beschikt u over dienstencheques waarvan de geldigheidsduur overschreden is ? Een overgangsmaatregel voorziet de mogelijkheid bepaalde cheques die vervallen zijn alsnog om te ruilen. Meer info hierover vindt u op de website van de FOD.

 

 6. Praktische gidsen voor de verkozen leden van de ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk

In mei 2008 vonden sociale verkiezingen plaats. De verkozenen nemen nu hun functies op. Om hen te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg twee praktische gidsen uitgegeven, bestemd voor de leden van de ondernemingsraad en het CPBW. De afgevaardigden vinden er talrijke antwoorden op de vragen die zij zich stellen.

7. Nieuwe brochure over de eretekens van de arbeid

Een loopbaan, een beroepsleven en een engagement voor een onderneming vormen een belangrijk deel van het leven van een werknemer. Om de toewijding van de werknemers in het bedrijf of de organisatie te huldigen werden de “eretekens uit hoofde van de arbeid” gecreëerd. Ontdek de brochure Wegwijs in de eretekens van de arbeid !

8. Nieuwigheden omtrent het conventioneel brugpensioen

Sedert kort zijn de werknemers die bruggepensioneerd werden in het kader van het normaal stelsel vrijgesteld van de verplichting beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt (en dus outplacement te aanvaarden). Wanneer de werknemer daarentegen vrijwillig een outplacement vraagt of zich inschrijft in een tewerkstellingscel, is hij verplicht mee te werken aan zijn herinschakeling.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens