NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - November 2008

N°10 - November 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Publicatie van de sleutelindicatoren van de arbeidsmarkt in België in 2007
  2. Naar een structurele loonindexering voor de dienstenchequeswerknemers
  3. Uitreiking van de prijs 2008 van de Hoge Raad voor de preventie en bescherming op het werk
  4. De eerste tien SOBANE-gidsen toegepast op de sectoren zijn beschikbaar
  5. Zondagsarbeid in badplaatsen en toeristische centra : ook in geval van toevloed van toeristen
  6. Begeleiding en opvolging van werkzoekenden : voorstelling van de nieuwe cijfers en vooruitzichten
  7. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk : de rechtspraak staat online

1. Publicatie van de sleutelindicatoren van de arbeidsmarkt in België in 2007

Wat is de werkzaamheidsgraad in België ? Wat is het aandeel van de niet-EU burgers in de werkloosheid ? Is dit ongeveer zoals bij onze Europese buren ? Wat is het gemiddelde loon van de Belgische werknemer ? … Al de statistieken over de arbeidsmarkt werden gepubliceerd door de FOD Werkgelegenheid.

 

 2. Naar een structurele loonindexering voor de dienstenchequeswerknemers

Zoals alle werknemers zullen ook de werknemers die tewerkgesteld zijn in het stelsel van de dienstencheques de derde loonindexering van dit jaar genieten, als gevolg van de overschrijding van de spilindex. Deze maatregel zorgt ervoor dat deze werknemers gelijkgesteld worden met de andere loontrekkenden van het land. Op termijn zou deze indexering automatisch moeten gebeuren.

 

 3. Uitreiking van de prijs 2008 van de Hoge Raad voor de preventie en bescherming op het werk

De vijf laureaten van de prijs 2008 van de Hoge Raad voor de preventie en bescherming op het werk zijn gekend. Ze hebben hun beloning ontvangen op 20 oktober jongstleden. De prijs 2008 was bestemd voor het aanmoedigen van acties met betrekking tot de risicoanalyse op de werkplaatsen en/of het belonen van eindejaarswerken of verhandelingen in dit domein.

 

4. De eerste tien SOBANE-gidsen toegepast op de sectoren zijn beschikbaar

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft zopas 10 sectorale overleggidsen Déparis in het kader van de SOBANE-strategie gepubliceerd. Deze gidsen zijn elk gewijd aan een welbepaalde sector. De eerste tien beschikbare gidsen hebben betrekking op de volgende sectoren : thuiszorg, bouw, kinderdagverblijven, garages, rusthuizen, schoonmaak, tertiaire sector, gezondheidszorg, telethuiswerk en onderwijs.

 

5. Zondagsarbeid in badplaatsen en toeristische centra : ook in geval van toevloed van toeristen

Tot nu toe konden kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen en toeristische centra hun personeel tewerkstellen buiten het toeristische seizoen op 13 extra zondagen van het jaar. Deze opening was gekoppeld aan de voorwaarde dat er in de betrokken plaats een bepaalde manifestatie moet plaatsvinden. Een aanvulling bij het koninklijk besluit van 3 juli 2008 voegt de mogelijkheid toe om open te zijn indien er een toevloed van toeristen bestaat.

  

 6. Begeleiding en opvolging van werkzoekenden : voorstelling van de nieuwe cijfers en vooruitzichten

De halfjaarlijkse evaluatie van het federaal luik van het plan voor de begeleiding en opvolging van werklozen, uitgevoerd door de RVA, werd op 2 oktober voorgesteld door minister van Werk. Ontdek deze nieuwe cijfers.

7. Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk : de rechtspraak staat online

De website van de FOD Werkgelegenheid bevat nu ook een overzicht van de beslissingen van de arbeidshoven en -rechtbanken in het domein van de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Dit document zal jaarlijks bijgewerkt worden.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens