NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - December 2008

N°11 - December 2008

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. De FOD Werkgelegenheid publiceert zijn jaarverslag
  2. Inwerkingtreding van het pleegzorgverlof
  3. Publicatie van de definitieve officiële resultaten van de sociale verkiezingen
  4. Aanpassing van de loonbedragen op 1 januari
  5. De OESO stelt haar verslag over migranten en werkgelegenheid voor
  6. De minister van Werk stelt haar Werkgelegenheidsplan 2009 voor
  7. Nieuw mechanisme "Verzwaard risico" in de bestrijding van arbeidsongevallen
  8. Toegang tot de arbeidsmarkt voor langdurig ingezetenen

1. De FOD Werkgelegenheid publiceert zijn jaarverslag

De FOD Werkgelegenheid knoopt opnieuw aan met de traditie van een jaarverslag. De uitgave 2007 werd zopas gepubliceerd in een origineel en dynamisch formaat.

2. Inwerkingtreding van het pleegzorgverlof

Sedert 23 november hebben ouders de mogelijkheid verlof te nemen in het kader van hun verplichtingen verbonden aan het onthaal van een kind.

3. Publicatie van de definitieve officiële resultaten van de sociale verkiezingen

De definitieve officiële resultaten van de sociale verkiezingen zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

 4. Aanpassing van de loonbedragen op 1 januari

Op 1 januari 2009 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden.

 

 5. De OESO stelt haar verslag over migranten en werkgelegenheid voor

De OESO heeft op 17 november het rapport « Jobs for Immigrants: Labour Market Integration in Belgium, France, the Netherlands and Portugal » voorgesteld. Dit document bevat een beschrijving en een evaluatie van de ervaring van vier landen van de OESO op vlak van de integratie van immigranten en hun kinderen op de arbeidsmarkt.

 

6. De minister van Werk stelt haar Werkgelegenheidsplan 2009 voor

Minister van Werk Joëlle Milquet heeft de krachtlijnen van haar Werkgelegenheidsplan 2009 ontvouwd. Alle bijzonderheden van dit plan kunnen geraadpleegd worden op de website van de minister.

 

7. Nieuw mechanisme "Verzwaard risico" in de bestrijding van arbeidsongevallen

Vanaf 1 januari 2009 zullen de ondernemingen die een verzwaard risico vertonen in vergelijking met andere ondernemingen in hun sector, aan hun verzekeraar een forfaitair bedrag moeten betalen dat gebruikt zal worden voor de ongevallenpreventie bij de werkgever in kwestie.

  

 8. Toegang tot de arbeidsmarkt voor langdurig ingezetenen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat aan onderdanen van derdelanden, die het statuut van langdurig ingezetene in een andere Lidstaat hebben verworven, toegang tot onze arbeidsmarkt verleent.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens