NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Januari 2009

N°1 - Januari 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Verhoging van de prijs van de dienstencheques op 1 januari 2009
  2. Nieuwe uitgever PWA-cheques
  3. Wijziging in de financiering van het betaald educatief verlof
  4. Responsabilisering van de ondernemingen die onvoldoende inspanningen leveren voor permanente vorming
  5. Verlenging van de overgangsperiode inzake de tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen
  6. Het rapport "De immigratie in België - Aantallen, stromen en arbeidsmarkt" is beschikbaar
  7. Publicatie van het jaarverslag 2007 van het Toezicht op het Welzijn op het Werk
  8. Nieuwe uitgave van de brochure "Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige"

1. Verhoging van de prijs van de dienstencheques op 1 januari 2009

Op 1 januari 2009 is de prijs van de dienstencheque met 50 cent toegenomen, van 7 naar 7,5 euro. De regels van de fiscale aftrekbaarheid blijven behouden. De reële kost voor de gebruiker van de dienstencheque bedraagt 5,25 euro.

2. Nieuwe uitgever PWA-cheques

Het nieuwe contract voor de uitgifte van PWA-cheques werd toegewezen aan Accor Services. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2009 Accor Services de PWA-cheques zal drukken en verkopen.

3. Wijziging in de financiering van het betaald educatief verlof

De financiering van het stelsel van het betaald educatief verlof werd recent gewijzigd met het oog op meer stabiliteit en overeenstemming met het huidig gebruik. De werkgeversbijdrage vermindert, de terugbetaling aan de werkgevers is geplafonneerd op 20 euro per uur educatief verlof en de loongrens voor de werknemer wordt opgetrokken tot 2.500 euro.

 

4. Responsabilisering van de ondernemingen die onvoldoende inspanningen leveren voor permanente vorming

Een nieuw koninklijk besluit voorziet een grotere responsabilisering van de ondernemingen op het vlak van de permanente vorming. Dit was een van de beslissingen van het Generatiepact. Dit besluit zal uitgevoerd worden met terugwerkende kracht voor 2007 en 2008. De ondernemingen hebben de mogelijkheid om de opleidingsinspanningen die niet werden gerealiseerd in 2007 en 2008 te recupereren door middel van een dubbele inspanning in 2009 en 2010.

 

5. Verlenging van de overgangsperiode inzake de tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen

De overgangsperiode inzake tewerkstelling van Bulgaren en Roemenen wordt met drie jaar verlengd, van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. Bulgaren en Roemenen zullen echter op de Belgische arbeidsmarkt kunnen blijven werken in zogenaamde knelpuntberoepen.

 

6. Het rapport "De immigratie in België - Aantallen, stromen en arbeidsmarkt" is beschikbaar

Het aantal immigranten in België wordt geschat op iets meer dan 900.000. Ze vertegenwoordigen zo een belangrijk deel van de bevolking. Om een precieze stand van zaken op te maken van hun toestand op het Belgisch grondgebied wordt elk jaar een rapport voor de OESO gepubliceerd. De uitgave 2008 van dit rapport is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.

 

7. Publicatie van het jaarverslag 2007 van het Toezicht op het Welzijn op het Werk

Het jaarverslag 2007 van de AD Toezicht op het Welzijn op het Werk is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. Naast de klassieke overzichten van operationeel cijfermateriaal wordt ruimer aandacht besteed aan het kennisbeheer. Prioriteit nummer één blijft het bijdragen tot het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen.

8. Nieuwe uitgave van de brochure "Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige"

Er is een nieuwe uitgave beschikbaar van de brochure "Wegwijs in de overstap van werkzoekende naar zelfstandige" op de website van de FOD Werkgelegenheid. Deze brochure bevat de meest recente aanpassingen in de materie (zelfstandigenstatuut, opleidingen voor werklozen, financiële steunmaatregelen...).

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens