NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid- Februari 2009

N°2 - Februari 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Verhoging van bepaalde werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 januari 2009
  2. Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: de modellen zijn on line beschikbaar
  3. Nanotechnologie: nieuwe normalisatiedocumenten zijn beschikbaar
  4. Publicatie van een nieuwe brochure over musculoskeletale aandoeningen
  5. Lancering van de preventiecampagne over rugklachten ten gevolge van trillingen
  6. De FOD Werkgelegenheid zal aanwezig zijn op Secura vakbeurs 2009

1. Verhoging van bepaalde werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 januari 2009

De regering heeft eind december in het relanceplan beslist om een aantal werkloosheidsuitkeringen te verhogen. Deze maatregel heeft betrekking op tijdelijk werklozen (stijging van het percentage van uitkeringen, verhoging van het loonplafond, etc) en volledig werklozen (verhoging van het loonplafond, ook voor de samenwonenden, etc).

2. Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk: de modellen zijn on line beschikbaar

Bericht aan de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk: de modellen, de verklarende nota en bijkomende inlichtingen over het jaarverslag zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid.

3. Nanotechnologie: nieuwe normalisatiedocumenten zijn beschikbaar

De website van de FOD Werkgelegenheid bevat twee nieuwe documenten: een document met goede praktijken voor een correct gebruik van nanomaterialen en een technisch specificatiedocument over nanotechnologieën.

 

4. Publicatie van een nieuwe brochure over musculoskeletale aandoeningen

Er is een nieuwe brochure beschikbaar over musculoskeletale aandoeningen. Deze brochure richt zich tot arbeidsgeneesheren en bevat een reeks aanbevelingen van goede praktijk bij de behandeling van musculoskeletale aandoeningen, meer in het bijzonder de behandeling van lumbago.

 

 5. Lancering van de preventiecampagne over rugklachten ten gevolge van trillingen

De FOD Werkgelegenheid lanceert een doelgroepgerichte sensibiliseringscampagne rond rugklachten ten gevolge van trillingen. Werknemers wiens lichaam, handen of armen geregeld aan trillingen blootstaan lopen een risico op rugklachten. Verschillende sectoren krijgen af te rekenen met deze problematiek.

 

6. De FOD Werkgelegenheid zal aanwezig zijn op Secura vakbeurs 2009

Van 25 tot 27 maart is de FOD Werkgelegenheid met een stand terug te vinden op de Secura vakbeurs 2009 in Brussels Expo. De stand zal bestaan uit demonstraties voor veilig werken en een inforuimte over welzijn op het werk. Ontdek het programma on line.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens