NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Maart 2009

Is dit bericht niet goed leesbaar? Lees de nieuwsbrief dan op de website. 

N°3 - Maart 2009

TEST

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Premie van 75 euro voor alleenstaande ouders die het werk hervatten
  2. Publicatie van een nieuwe brochure over de sluiting van Renault Vilvoorde
  3. Grondwettelijk Hof keurt antidiscriminatiewetten volledig goed
  4. Reactie van de minister van Werk op het rapport van het Rekenhof over de dienstencheques
  5. De minister van Werk kondigt de creatie aan van 3000 nieuwe zorgbanen in de non-profitsector in twee jaar

1. Premie van 75 euro voor alleenstaande ouders die het werk hervatten

Sedert 1 februari kunnen alleenstaande ouders een premie van 75 euro per maand genieten bij een hervatting van het werk. Deze zogenaamde kinderopvangtoeslag kan toegekend worden aan de sociaal verzekerde die het werk als loontrekkende hervat of zich als zelfstandige in hoofdberoep vestigt.

2. Publicatie van een nieuwe brochure over de sluiting van Renault Vilvoorde

Naar aanleiding van de verjaardag van de sluiting van Renault Vilvoorde geeft de FOD Werkgelegenheid een nieuwe brochure uit, getiteld: “Sluiting Renault”. Hierin staat de getuigenis van een sociaal bemiddelaar van de FOD Werkgelegenheid. De brochure is het eerste deel in de nieuwe reeks “Het geheugen van de FOD”.

3. Grondwettelijk Hof keurt antidiscriminatiewetten volledig goed

Op 12 februari 2009 heeft het Grondwettelijk Hof het vernietigingsberoep verworpen dat ingediend werd door een burgercollectief tegen de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007.

 

4. Reactie van de minister van Werk op het rapport van het Rekenhof over de dienstencheques

Naar aanleiding van de publicatie van het rapport van het Rekenhof over het stelsel van de dienstencheques heeft de minister van Werk eraan herinnerd dat het toezicht op de dienstencheque-ondernemingen, de naleving van de reglementering en het beheer van de budgettaire kosten van het stelsel essentieel zijn. De versterking van de controles en de strijd tegen de fraude in het stelsel zijn dan ook prioritair.

 

5. De minister van Werk kondigt de creatie aan van 3000 nieuwe zorgbanen in de non-profitsector in twee jaar

In de non-profitsector worden de komende twee jaar 3000 banen geschapen. Deze doelstelling moet bereikt worden via een bepaling in het Relanceplan die een verhoging voorziet van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag dat gelijk is aan de vrijstelling zal gestort worden in Sociale Maribelfondsen, die dat geld moet aanwenden voor de creatie van jobs.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens