NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - April 2009

N°3 - April 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Wijzigingen voor het moederschapsverlof
  2. Versoepeling voor het vaderschapsverlof
  3. Wijziging van het ouderschapsverlof
  4. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid stelt zijn rapport voor over de weerslag van de crisis
  5. Voorstelling van het rapport 2009 over de loonkloof
  6. Premie van 75 euro voor alleenstaande ouders die het werk hervatten
  7. Wedstrijd “Gezondheid en Onderneming”, uitgave 2009

1. Wijzigingen voor het moederschapsverlof

Werkneemsters die bevallen vanaf 1 april 2009 kunnen vanaf nu de laatste 2 weken van hun moederschapsverlof omzetten in verlofdagen van postnatale rust. De dagen moeten worden opgenomen in een periode van 8 weken vanaf de hervatting van het werk.

2. Versoepeling voor het vaderschapsverlof

Vanaf 1 april 2009 hebben vaders de mogelijkheid om hun 10 dagen vaderschapsverlof tot 4 maanden na de geboorte op te nemen. Tot voor kort was deze termijn beperkt tot 30 dagen. Deze verandering is ingevoerd om de combinatie tussen werk en gezinsleven te vergemakkelijken.

3. Wijziging van het ouderschapsverlof

Vanaf 1 april kan het ouderschapsverlof opgenomen worden tot het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

 

4. De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid stelt zijn rapport voor over de weerslag van de crisis

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft het rapport over de weerslag van de crisis op de arbeidsmarkt in België voorgesteld. Het eerste deel bevat een monitoring van de werkgelegenheid, het tweede deel is gewijd aan analyse van de gevolgen van de crisis en het derde deel behandelt de maatregelen die aangenomen werden in het kader van de relanceplannen.

 

5. Voorstelling van het rapport 2009 over de loonkloof

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het rapport 2009 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen in België voorgesteld. Het rapport stelt sinds enkele jaren een lichte vermindering vast van de kloof.

6. Premie van 75 euro voor alleenstaande ouders die het werk hervatten

Sedert 1 februari kunnen alleenstaande ouders een premie van 75 euro per maand genieten bij een hervatting van het werk. Deze zogenaamde kinderopvangtoeslag kan toegekend worden aan de sociaal verzekerde die het werk als loontrekkende hervat of zich als zelfstandige in hoofdberoep vestigt.

7. Wedstrijd “Gezondheid en Onderneming”, uitgave 2009

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu. Deze wedstrijd moet aanzetten tot nadenken over en bekendmaken van preventie-initiatieven op vlak van arbeidsgebonden risico’s.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens