NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Mei 2009

N°4 - Mei 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Vrij verkeer voor werknemers van Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Letland, Litouwen, Estland en Slovenië vanaf 1 mei
  2. Nieuwe regeling voor ondernemingen in herstructurering
  3. Nieuwe statistieken op de website van de FOD: korte termijnindicatoren over de arbeidsmarkt
  4. Lancering van de campagne voor de preventie van ongevallen in de uitzendsector
  5. Ondertekening van twee partnerschapsovereenkomsten voor de strijd tegen de sociale fraude in de bouwsector
  6. Het paritair comité voor de vrije beroepen eindelijk van start!
  7. CAO nr. 100 zet bakens uit voor een preventief alcohol- en drugsbeleid
  8. Addendum bij de Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

1. Vrij verkeer voor werknemers van Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Letland, Litouwen, Estland en Slovenië vanaf 1 mei

De Belgische grenzen zijn vanaf 1 mei open voor werknemers van landen die lid werden van de Europese Unie op 1 mei 2004. Werknemers uit deze landen mogen als loontrekkende werken voor een in België gevestigde werkgever, zonder dat zij vooraf een arbeidsvergunning moeten aanvragen.

2. Nieuwe regeling voor ondernemingen in herstructurering

De economische crisis verplicht de overheid om een reeks maatregelen te treffen. Sommige van hen gelden nu al. De maatregelen hebben betrekking op ondernemingen in herstructurering.

3. Nieuwe statistieken op de website van de FOD: korte termijnindicatoren over de arbeidsmarkt

De FOD Werkgelegenheid volgt de toestand op de arbeidsmarkt van nabij. Ze verzamelt en verwerkt elke maand verschillende beschikbare gegevens. Deze korte termijnindicatoren over de arbeidsmarkt zijn onlangs toegevoegd in de module Statistieken op de website van de FOD Werkgelegenheid.

 

4. Lancering van de campagne voor de preventie van ongevallen in de uitzendsector

Vanaf 1 mei lanceert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een sensibiliseringscampagne over een zeer gerichte problematiek: arbeidsongevallen in de uitzendsector.

 

5. Ondertekening van twee partnerschapsovereenkomsten voor de strijd tegen de sociale fraude in de bouwsector

De federale administraties en de sociale partners van de bouwsector zijn het met elkaar eens geworden: twee partnerovereenkomsten werden begin april ondertekend om de strijd tegen de illegale arbeid, de sociale fraude en de oneerlijke concurrentie te versterken.

6. Het paritair comité voor de vrije beroepen eindelijk van start!

Het besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de vrije beroepen (nr. 336) werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat dit paritair comité vanaf nu eindelijk kan werken.

7. CAO nr. 100 zet bakens uit voor een preventief alcohol- en drugsbeleid

Een echt preventief alcohol- en drugsbeleid wordt binnenkort werkelijkheid binnen de ondernemingen. De sociale partners hebben in de Nationale Arbeidsraad een CAO gesloten die de invoering van dit beleid verplicht.

8. Addendum bij de Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Bij de Praktische handleiding voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk is een addendum beschikbaar. Het heeft betrekking op de nieuwe bevoegdheden die werden toegekend aan sommige comités als gevolg van de omzetting naar Belgische wetgeving van de Europese richtlijn inzake informatie en consultatie van de werknemers.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens