NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juni 2009

N°5 - Juni 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Goedkeuring van een nieuwe reeks anticrisismaatregelen
  2. Verhoging van sommige werkloosheidsuitkeringen
  3. Werkhervattingstoeslag voor alle werkzoekenden van 50 jaar en ouder
  4. Moederschapsverlof - Wijziging van het begin van de periode van prenatale rust
  5. Nieuw model voor aangifte van beroepsziekten
  6. Twee nieuwe uitgaven van de brochures “Wegwijs in de studentenarbeid” en “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst”
  7. Geen onderscheid meer tussen overheids- en privébouwplaatsen
  8. Erkenning van asbestverwijderaars met 1 jaar verlengd

1. Goedkeuring van een nieuwe reeks anticrisismaatregelen

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft drie uitzonderlijke en specifieke crisismaatregelen goedgekeurd om de arbeidsprestaties te verminderen en zoveel mogelijk ontslagen te vermijden. Deze maatregelen zouden in werking moeten treden voor de laatste zes maanden van het jaar.

2. Verhoging van sommige werkloosheidsuitkeringen

Sommige werkloosheidsuitkeringen werden verhoogd in mei 2009. De verhoging heeft betrekking op alleenstaanden na 12 maanden werkloosheid.

3. Werkhervattingstoeslag voor alle werkzoekenden van 50 jaar en ouder

Alle werkzoekenden van 50 jaar en ouder zullen vanaf nu een werkhervattingstoeslag kunnen genieten. De voorwaarde om 20 jaar beroepsverleden in loondienst aan te tonen om te kunnen genieten van deze voorwaarde is afgeschaft.

 

4. Moederschapsverlof - Wijziging van het begin van de periode van prenatale rust

Normaal begint de verplichte postnatale rustperiode te lopen op de dag van de bevalling. Hierdoor verliezen vrouwen die op de dag van hun bevalling nog arbeidsprestaties hebben verricht 1 dag van hun postnatale rust. Vanaf 1 maart 2009 begint deze periode te lopen de dag na de bevalling wanneer de werkneemster nog arbeid heeft verricht op de dag van de bevalling voor de werkneemsters in kwestie.

 

5. Nieuw model voor aangifte van beroepsziekten

Het model van de aangifte van beroepsziekten wordt vervangen door een nieuw model dat opgesteld is met het oog op de uitwerking van een elektronische aangifte

6. Twee nieuwe uitgaven van de brochures “Wegwijs in de studentenarbeid” en “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst”

Nieuwe uitgaven van twee brochures van de FOD Werkgelegenheid zullen binnenkort verschijnen. Het gaat om de publicaties “Wegwijs in de studentenarbeid” en “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst”.

7. Geen onderscheid meer tussen overheids- en privébouwplaatsen

Op de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gelden voortaan dezelfde regels tussen aannemers en onderaannemers, ongeacht of de wetgeving inzake overheidsopdrachten al dan niet van toepassing is.

8. Erkenning van asbestverwijderaars met 1 jaar verlengd

De geldigheidstermijn van de erkenningen van asbestverwijderaars die verleend werden op basis van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), wordt met één jaar verlengd.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens