NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juli 2009

N°6 - Juli 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. De nieuwe tijdelijke anticrisismaatregelen zijn in werking getreden !
  2. Kennisgeving van een collectief ontslag: ook bij de federale overheid
  3. Publicatie van het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de crisis
  4. PWA-werknemers : verandering in het stelsel sedert 1 juli
  5. Prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk: oproep voor projecten !
  6. Bijwerking van het document met de rechtspraak omtrent geweld en pesten op het werk
  7. Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: aanpassing vanaf 1 januari 2010
  8. De uitgave 2009 van de brochure “Wegwijs in de eerste job” is beschikbaar

1. De nieuwe tijdelijke anticrisismaatregelen zijn in werking getreden !

Crisistijdskrediet, tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur, tijdelijke werkloosheid voor bedienden en herstructureringskaarten voor werknemers zijn de nieuwe tijdelijke anticrisismaatregelen die in werking getreden zijn. Ze zullen 6 maanden van kracht zijn, eventueel verlengbaar tot eind juni 2010.

2. Kennisgeving van een collectief ontslag: ook bij de federale overheid

Sedert vorige maand moet elke onderneming die wenst over te gaan tot een collectief ontslag dit ook meedelen aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

3. Publicatie van het verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid over de crisis

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft zijn tweede verslag over de crisis en de gevolgen voor de werkgelegenheid gepubliceerd. Het verslag kan geraadpleegd en gedownload worden op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

 

4. PWA-werknemers : verandering in het stelsel sedert 1 juli

De meeste PWA-werknemers jonger dan 50 jaar die tot heden thuishulp van huishoudelijke aard uitvoerden, veranderen van regime. Ze moeten voortaan opteren voor een dienstencheque- of andere overeenkomst.

 

5. Prijs van de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk: oproep voor projecten !

Elk jaar reikt de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk haar prijs uit om acties aan te moedigen of eindverhandelingen te belonen. Het thema van dit jaar is: “Veilig uitvoeren van onderhoudswerken”. Deelnemers kunnen zich inschrijven tot 19 september.

6. Bijwerking van het document met de rechtspraak omtrent geweld en pesten op het werk

De jaarlijkse bijwerking van het document met het overzicht van de rechtspraak omtrent geweld en pesten op het werk werd zopas afgewerkt. De uitspraken van het jaar 2008 werden erin verwerkt.

7. Grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia: aanpassing vanaf 1 januari 2010

Een koninklijk besluit heeft de blootstellingswaarden voor bepaalde chemische agentia gewijzigd. Dit nieuwe KB bevat de grenswaarden waartegen bezwaardossiers werden ingediend. Het treedt in werking op 1 januari 2010.

8. De uitgave 2009 van de brochure “Wegwijs in de eerste job” is beschikbaar

De nieuwe uitgave van de brochure “Wegwijs in de eerste job” is zopas verschenen. Ze kan gedownload of besteld worden op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens