NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid- Augustus 2009

N°7 - Augustus 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Lancering van de portaalsite www.herstructureringen.be
  2. Een model van ondernemingsplan is beschikbaar op de website van de FOD
  3. De FOD Werkgelegenheid publiceert zijn jaarverslag 2008
  4. Publicatie van twee nieuwe brochures: één over de landbouwsector en één over de veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen
  5. Nieuwigheden voor de dienstencheques
  6. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2009-2010
  7. De Pool van de Zeelieden voortaan geïntegreerd in de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

1. Lancering van de portaalsite www.herstructureringen.be

De portaalsite www.herstructureringen.be is op 1 augustus 2009 online gegaan. U vindt er alle regels en procedures die gelden bij een herstructurering van een onderneming.

2. Een model van ondernemingsplan is beschikbaar op de website van de FOD

In het kader van de herstructureringen stelt de FOD Werkgelegenheid een model van ondernemingsplan voor de invoering van anti-crisismaatregelen ter beschikking. Dit model kan gedownload worden in de module “Anti-crisismaatregelen”.

3. De FOD Werkgelegenheid publiceert zijn jaarverslag 2008

Voor het tweede jaar op rij knoopt de FOD aan met de traditie van een activiteitenverslag. De vernieuwing van de presentatie en de stijl van het verslag werd voortgezet.

 

4. Publicatie van twee nieuwe brochures: één over de landbouwsector en één over de veiligheidscoördinatie op bouwplaatsen

De FOD Werkgelegenheid publiceert twee nieuwe brochures. De eerste is getiteld: “Goede veiligheidspraktijken in de landbouwsector” en richt zich zowel op professionals uit de landbouwsector als op preventieadviseurs. De tweede brochure, "De veiligheidscoördinatie op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen” richt zich tot aannemers, ondernemers, architecten, enz.

 

5. Nieuwigheden voor de dienstencheques

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, structurele indexering, systeem met strafrechterlijke en administratieve geldboeten voor ondernemingen die hun verplichtingen niet naleven, dit zijn enkele van de wijzigingen in de regelgeving van de dienstencheques die gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad in juli 2009.

6. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2009-2010

Het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd is vastgelegd op 8.675 EUR voor de periode 1 juli 2009 - 30 juni 2010.

7. De Pool van de Zeelieden voortaan geïntegreerd in de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

Sinds 1 juli 2009 is de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij geïntegreerd in de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden. Er zijn geen veranderingen wat betreft het recht op werkloosheidsuitkeringen van de zeelieden.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens