NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - September 2009

N°8 - September 2009

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. De griep A/H1N1, ook op de website van de FOD Werkgelegenheid
  2. Nieuwigheden i.v.m. het opleidingsfonds dienstencheques
  3. Publicatie van een nieuwe brochure over hulpmiddelen om het ouder worden op het werk beter te begrijpen
  4. Europese fotowedstrijd voor veiligheid en gezondheid op het werk: stem!
  5. De FOD Werkgelegenheid werft een jurist met startbaanovereenkomst aan voor de AD Humanisering van de Arbeid
  6. Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (2009)
érale

1. De griep A/H1N1, ook op de website van de FOD Werkgelegenheid

In het geval dat de A/H1N1-griep een pandemie wordt, zullen de ondernemingen geconfronteerd worden met een verhoogde afwezigheid van hun personeel. Om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op een dergelijke gebeurtenis en de gevolgen ervan te verminderen, werd een lijst van vragen en antwoorden voor de ondernemingen gepubliceerd op de website van de FOD Werkgelegenheid. De website bevat ook informatie over de hygiënemaatregelen.

2. Nieuwigheden i.v.m. het opleidingsfonds dienstencheques

Vanaf 1 september kunnen lesgevers hun opleiding laten goedkeuren en ze zo onmiddellijk aan de dienstencheque-ondernemingen aanbieden. Deze kunnen dan genieten van een snellere terugbetaling.

3. Publicatie van een nieuwe brochure over hulpmiddelen om het ouder worden op het werk beter te begrijpen

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert een nieuwe brochure met de titel “Hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in het ouder worden op het werk”. Deze brochure bevat elementen om de problemen van het verouderen beter te begrijpen: stress, depressie, opleiding van ouderen, vervroegd vertrek,…

 

4. Europese fotowedstrijd voor veiligheid en gezondheid op het werk: stem!

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een fotowedstrijd gelanceerd met als titel “Wat is uw beeld van de veiligheid en gezondheid op het werk?”. Een internationale jury van professionele fotografen heeft een preselectie gemaakt. U kan nu stemmen op de foto die volgens u de publieksprijs moet winnen!

 

5. De FOD Werkgelegenheid werft een jurist met startbaanovereenkomst aan voor de AD Humanisering van de Arbeid

De FOD Werkgelegenheid zoekt een jonge jurist om juridische adviezen over welzijn op het werk te verstrekken, voorstellen tot verbetering van de bestaande wetgeving uit te werken, alle relevante evoluties op juridisch vak op te volgen en informatie te verstrekken over de reglementering in het domein welzijn op het werk.

6. Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (2009)

Elk jaar reikt de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk haar prijs uit. Dit jaar heeft de prijs het thema “Veilig uitvoeren van onderhoudswerken”. U kunt nog deelnemen tot 19 september!

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2009 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens