NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

uitzendarbeid

Over de arbeidsreglementering:

Over de erkenning van uitzendbureaus:

  • Vlaamse Gewest:

Vlaams Subsidieagentschap WSE
Cel Erkenningen, Private arbeidsbemiddeling
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
Tel: 02 553 39 42 
Fax: 02 553 44 22
E-mail: arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be
Website: www.vlaanderen.be/werk
 

  • Waalse Gewest:

Service public de Wallonie
Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche
Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle
Direction de l'Emploi et des Permis de travail
Place de la Wallonie 1
5100 NAMEN
Tel : 081/33.43.26 - Fax : 081/33.43.22
e-mail: emploi@spw.wallonie.be - Web: http://emploi.wallonie.be 

  • Brusselse Gewest:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel economie en werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Kruidtuinlaan 20
1035 BRUSSEL
Tel : 02/204.17.40
Fax : 02/204.15.28

E-mail: werk.eco@mbhg.irisnet.be 

Website: http://werk-economie-emploi.brussels/nl-NL/ 

Over het welzijn van uitzendkrachten:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens