NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - April 2010

N°3 - April 2010

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Preventief alcohol- en drugsbeleid verplicht sedert 1 april
  2. Rapport 2010 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen
  3. Cijfers en grafieken over de arbeidsmarkt en de herstructureringen
  4. Seminarie op 23 april 2010 over flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht
  5. Ouderschapsverlof uitgebreid voor personeel in het onderwijs en in de openbare sector
  6. Lancering van de inspectiecampagne van het welzijn op het werk bij de openbare opdrachtgevers voor bouwwerken
  7. Publicatie van een nieuwe brochure over de veiligheid in de paardensector

1. Preventief alcohol- en drugsbeleid verplicht sedert 1 april

Sedert 1 april moet elke werkgever uit de private sector een beleids- of intentieverklaring over zijn preventief alcohol- en drugsbeleid inschrijven in het arbeidsreglement.

2. Rapport 2010 over de loonkloof tussen vrouwen en mannen

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft het vierde jaarlijkse rapport over de loonkloof in België gepubliceerd. Het rapport geeft de officiële cijfers weer over loonverschillen tussen vrouwen en mannen.

3. Cijfers en grafieken over de arbeidsmarkt en de herstructureringen

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid heeft het rapport “Recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt” gepubliceerd. Dit rapport bevat de bijwerking van de evaluatie van de toestand op de Belgische arbeidsmarkt tot februari 2010.
De FOD Werkgelegenheid heeft de statistieken over de herstructureringen voor de periode juni 2009 – februari 2010 kenbaar gemaakt.

4. Seminarie op 23 april 2010 over flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht

Op 23 april 2010 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een seminarie gewijd aan de flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht
Dit seminarie heeft tot doel het concept van flexicurity in het Belgisch arbeidsrecht te definiëren.

 

5. Ouderschapsverlof uitgebreid voor personeel in het onderwijs en in de openbare sector

Op 1 april 2010 is een koninklijk besluit in werking getreden dat het recht op ouderschapsverlof voor personeel in het onderwijs en in de openbare sector uitbreidt. Vanaf dan kunnen zij genieten van maximum drie maanden ouderschapsverlof tot wanneer het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft.

6. Lancering van de inspectiecampagne van het welzijn op het werk bij de openbare opdrachtgevers voor bouwwerken

Van begin april tot eind mei 2010 zullen de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid een inspectie- en preventiecampagne voeren bij de openbare opdrachtgevers voor bouwwerken. De campagne richt zich op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen met openbare besturen (gemeenten en OCMW’s) als opdrachtgever.

7. Publicatie van een nieuwe brochure over de veiligheid in de paardensector

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft een nieuwe brochure uitgegeven : “Veiligheid in de paardensector”. De brochure heeft tot doel te sensibiliseren en informeren over de preventie van ongevallen in de paardrijmilieus en de paardenberoepen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens