NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

vermindering van sociale bijdragen - jongeren

  • Op de website van de RVA vindt u bijkomende informatie over de “werkkaart Start”.
  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • In het Vademecum van de onderneming van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u algemene informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor uw regio.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens