NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

vermindering van sociale bijdragen - activa

  • Op de website van de RVA vindt u onder de rubriek 'Tewerkstelling' informatie over de werkkaart, het algemene Activaplan en de geïntensiveerde Activaplannen. Ook kan u er terecht voor statistisch gegevensmateriaal betreffende de activeringsmaatregelen en formulieren in verband met de Activa-werkkaart.
  • Op de website van de POD Maatschappelijke Integratie vindt u informatie over het Activaplan voor OCMW-gebruikers.
  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" meer informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
  • Bij uw sociaal secretariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.
  • Bij de werkloosheidsbureaus van de RVA.
  • Bij het OCMW van uw gemeente.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens