NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

vermindering van sociale bijdragen - doorstroming

  • Op de website van de RVA vindt u onder de rubriek Tewerkstelling bijkomende informatie over doorstromingsprogramma's in het algemeen en formulieren in verband met de doorstromingsprogramma's.
  • Op de website van de VDAB vindt u bijkomende informatie over doorstromingsprogramma's in Vlaanderen.
  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" meer informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
  • Bij de diensten van de VDAB voor het Vlaams gewest of ACTIRIS voor het Brussels gewest.
  • Bij het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor uw regio.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens