NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

vermindering van sociale bijdragen - sine

  • In de rubriek 'Tewerkstelling' op de website van de RVA vindt u informatie en formulieren over de SINE-maatregel.
  • Op de website van de Cel Sociale Economie van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale economie vindt u informatie over tewerkstellingsmaatregelen in het kader van de sociale economie.
  • Op de website van de RSZ vindt u onder "Werkgevers en de RSZ" bijkomende informatie over de verminderingen van de sociale bijdragen en de wettelijke referenties.
  • Op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie vindt u onder "Vademecum van de onderneming" algemene informatie over de verschillende gewestelijke en federale maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid.
     
  • Bij de diensten van de VDAB voor het Vlaamse gewest of ACTIRIS voor het Brusselse gewest.
  • Bij uw sociaal secretrariaat.
  • Bij de gewestelijke kantoren van de RSZ.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens