NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Mei 2010

N°4 - Mei 2010

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Uitoefening van het ambt van bijzitter op 13 juni : enkele herinneringen
  2. Pas verschenen : de uitgave 2010 van de brochure Wegwijs in de studentenarbeid
  3. Verlenging van de anticrisismaatregelen
  4. Enkele wijzigingen omtrent de crisispremie
  5. Wijziging van de rookwetgeving
  6. Evaluatie van de wetgeving over psychosociale belasting
  7. Omzetting van de Europese richtlijn over kunstmatige optische straling

1. Uitoefening van het ambt van bijzitter op 13 juni : enkele herinneringen

De werknemer die werkt op zondag mag met behoud van loon van het werk afwezig blijven voor de uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of enig stembureau of een hoofdbureau voor stemopneming.

2. Pas verschenen : de uitgave 2010 van de brochure Wegwijs in de studentenarbeid

Studenten en hun ouders hebben er op gewacht, maar de brochure Wegwijs in de studentenarbeid is nu beschikbaar. U kan ze bestellen of raadplegen op de website van de FOD Werkgelegenheid.

3. Verlenging van de anticrisismaatregelen

Door een stemming in mei in de Kamer werden de anticrisismaatregelen (de crisis-arbeidsduurvermindering, het crisis-tijdskrediet en de economische werkloosheid voor bedienden en de betaling van de crisispremie voor ontslagen arbeiders) voor drie maanden verlengd. Ze zijn dus geldig tot minstens 30 september 2010.

4. Enkele wijzigingen omtrent de crisispremie

De voorwaarden voor het toekennen van de crisispremie aan ontslagen arbeiders werden gewijzigd. De website van de FOD bevat informatie over de aanpassingen.

 

5. Wijziging van de rookwetgeving

Begin mei 2010 werden enkele wijzigingen van de rookwetgeving gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ze hebben betrekking op het recht van de werknemer op een rookvrije werkplaats. De naleving van het rookverbod zal gecontroleerd worden door de diensten van het Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid.

6. Evaluatie van de wetgeving over psychosociale belasting

In het kader van de nationale strategie inzake welzijn op het werk lanceert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in opdracht van de minister van Werk, een onderzoek met betrekking tot de evaluatie van de wijzigingen die in 2007 werden aangebracht in de wetgeving over de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk (stress - geweld – pesten…).

7. Omzetting van de Europese richtlijn over kunstmatige optische straling

De Europese Richtlijn 2006/25/EG over de kunstmatige optische straling op het werk werd omgezet in Belgisch recht. De werkgever dient de risico's voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, die het gevolg zijn van de blootstelling aan kunstmatige optische straling tijdens het werk, te evalueren en de nodige preventiemaatregelen te nemen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens