NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - September 2010

N°6 - September 2010

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. De anti-crisismaatregelen worden verlengd tot 31 december 2010
  2. Inspectiecampagne van het welzijn op het werk in carrosseriebedrijven
  3. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid organiseert een infosessie voor werkgevers over het stelsel betaald educatief verlof
  4. De nieuwe uitgave van de brochure “Wegwijs in de eerste job” is beschikbaar
  5. Aanpassing van het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen
  6. Aanpassing van het bedrag voor de leervergoeding in het werknemersleerlingstelsel
  7. Wijziging in verband met de bescherming van stagiairs

1. De anti-crisismaatregelen worden verlengd tot 31 december 2010

Het Kernkabinet heeft op 15 september beslist om de anti-crisismaatregelen te verlengen tot 31 december 2010.

2. Inspectiecampagne van het welzijn op het werk in carrosseriebedrijven

Tussen 15 september en 15 november 2010 organiseert de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een nationale inspectiecampagne in de carrosseriebedrijven. De nadruk wordt gelegd op de risico’s verbonden aan chemische agentia die gebruikt worden op de werkvloer.

3. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid organiseert een infosessie voor werkgevers over het stelsel betaald educatief verlof

De infosessie is bedoeld om de werkgevers vertrouwd te maken met de reglementering zodat zij het educatief verlof correct kunnen toekennen aan hun werknemers.

 

4. De nieuwe uitgave van de brochure “Wegwijs in de eerste job” is beschikbaar

Een nieuwe uitgave van de brochure "Wegwijs in de eerste job" is vanaf nu beschikbaar. Deze publicatie richt zich tot de jongeren die hun studies beëindigd of stopgezet hebben en die hun intrede doen op de arbeidsmarkt.

 

5. Aanpassing van het bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

Op 1 september 2010 werd het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) verhoogd. De nieuwe bedragen vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.

6. Aanpassing van het bedrag voor de leervergoeding in het werknemersleerlingstelsel

Omdat het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) werd geïndexeerd, stijgen ook de leervergoedingen die betaald worden aan jongeren met een werknemersleerovereenkomst (“industrieel leercontract”) in de meeste sectoren.

7. Wijziging in verband met de bescherming van stagiairs

De werkgever kan opnieuw een beroep doen op de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk van de onderwijsinstelling voor de uitoefening van het gezondheidstoezicht op de stagiairs.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens