NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief korte termijnindicatoren - augustus 2010

Korte termijnindicatoren arbeidsmarkt

Augustus 2010

Van een conjuncturele achteruitgang van de arbeidsmarkt naar een heropleving zonder werkgelegenheid?


In mei telde men gemiddeld 470.468 vergoede niet-werkende werkzoekenden (VNWW), wat neerkomt op een stijging met 5.054 eenheden (+1,1%) op maandbasis en op een stijging met 10.695 eenheden (+2.3%) op jaarbasis.

Hoewel de mannen het meest geleden hebben onder de crisis, met een stijging van de VNWW op jaarbasis van 3.8% voor de mannen en slechts 0.8% voor de vrouwen, lijkt deze tendens zich te keren. De stijging bij de vrouwen was deze maand immers lager bij de vrouwen dan bij de mannen.

Terwijl de achteruitgang van de Europese arbeidsmarkten tot stilstand lijkt te komen en men een scharniermoment bereikt waarop de tendens zich zou kunnen omkeren, blijft de situatie op onze arbeidsmarkt er nog steeds op achteruitgaan. De Belgische geharmoniseerde werkloosheidsgraad is inderdaad gestegen met 0,3 procentpunten sinds het begin van het jaar. In dezelfde periode stijgt dit slechts met 0,1 procentpunt in de Eurozone.

Wat de geharmoniseerde werkloosheidsgraad bij jongeren betreft: deze blijft hoog met 23,8% in mei 2010, wat neerkomt op een stijging van 2,4 procentpunten tegenover vorig jaar.

Volgens de OESO bestaat er voor ons land, net zoals voor andere landen, een groot risico dat een heropleving niet met werkgelegenheid gepaard zal gaan. Het massale gebruik van de maatregelen inzake tijdelijke werkloosheid hebben inderdaad een belangrijke rol gehad in het behouden van de arbeidskracht binnen de bedrijven.

Een andere belangrijke indicator van de arbeidsmarkt is het aantal vacatures, die nog steeds te laag ligt voor een duurzame heropleving van de arbeidsmarkt. In vergelijking met het niveau van vóór de crisis (september 2008) is het aantal openstaande posten met 14.159 eenheden (-23%) gedaald.

Goed nieuws komende uit de cijfers van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor de eerste trimester van 2010, stijgt de werkgelegenheid in België met 16.000 eenheden (+0,4%) ten opzichte van de vorige trimester en met 52.000 eenheden (+1,2%) ten opzichte van vorig jaar.

Eindelijk hebben we de eerste schatting gebaseerd op wetenschappelijke methodes van het aantal banen die behouden zijn door de tijdelijke werkloosheid. De OESO schat het absolute aantal permanente arbeidsplaatsen dat werd gered door de maatregelen inzake deeltijdse werkloosheid in België op 43.317.

Ten slotte, de NBB is van oordeel dat het netto aantal verloren arbeidsplaatsen in 2010 12.900 eenheden zal bedragen en dat de werkgelegenheid pas opnieuw zal stijgen in 2011. Het geharmoniseerde werkloosheidscijfer zou 8,3% moeten bedragen in 2010 en 8,7% in 2011 ondanks een verwachte groei van het BBP met 1,3% in 2010 en met 1,7% in 2011.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens