NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - December 2010

N°7 - December 2010

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Sluiting van de diensten van de FOD Werkgelegenheid tijdens de eindejaarsperiode
  2. Aanpassing op 1 januari 2011 van de loonbedragen van de arbeidsovereenkomsten
  3. Bonusplannen : indexering van het vrijgestelde bedrag vanaf 1 januari 2011
  4. Begrenzing van de arbeidsduur van artsen in opleiding: wetsontwerp gestemd in de Kamer
  5. De FOD Werkgelegenheid voerde campagne voor het behoud van oudere werknemers in ondernemingen
  6. Het evaluatieverslag 2009 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar
  7. Publicatie van het rapport 2008-2009 van het opleidingsfonds dienstencheques
  8. Eerste prijs voor een project van het Ervaringsfonds op de Europese Ergonomieconferentie

1. Sluiting van de diensten van de FOD Werkgelegenheid tijdens de eindejaarsperiode

Zoals elk jaar zal de FOD Werkgelegenheid gesloten zijn tijdens de eindejaarsperiode. De diensten zullen niet toegankelijk zijn van maandag 27 december 2010 tot en met maandag 3 januari 2011.

2. Aanpassing op 1 januari 2011 van de loonbedragen van de arbeidsovereenkomsten 

Op 1 januari 2011 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden. Ontdek de nieuwe bedragen op onze website.

3. Bonusplannen : indexering van het vrijgestelde bedrag vanaf 1 januari 2011 

In het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen wordt het maximumbedrag van de bonus die aan werknemers kan worden uitbetaald zonder als loon beschouwd te worden, jaarlijks geïndexeerd. Voor 2011 is het maximumbedrag 2.358 euros.

 

4. Begrenzing van de arbeidsduur van artsen in opleiding: wetsontwerp gestemd in de Kamer 

Het wetsontwerp over de aanpassing van de arbeidsduur van artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, werd unaniem goedgekeurd op 18 november tijdens plenaire zitting in de Kamer.

 

5. De FOD Werkgelegenheid voerde campagne voor het behoud van oudere werknemers in ondernemingen 

Van 9 tot 23 november voerde de FOD Werkgelegenheid een informatiecampagne rond het thema “Alle leeftijden aan het werk, dat werkt!”.
Bedoeling was de nadruk te leggen op het feit dat zowel jongere als oudere werknemers belangrijk zijn voor de goede werking in een onderneming. Het tijdperk waarin iedereen geloofde dat het in het voordeel van de jongeren speelt wanneer een oudere werknemer op pensioen gaat, ligt achter ons. Op de werkvloer telt elke werknemer mee!

6. Het evaluatieverslag 2009 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar 

Het evaluatieverslag 2009 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar.
Verschillende thema’s komen aan bod: een algemeen beeld van het stelsel, de kwaliteit van de tewerkstelling, de loopbaan van een dienstencheque-werknemer, de kostprijs van het stelsel en een impactanalyse van de verschillende beleidsopties.

7. Publicatie van het rapport 2008-2009 van het opleidingsfonds dienstencheques 

Het tweede rapport van het opleidingsfonds dienstencheques werd gepubliceerd. Het bevat een hoofdzakelijk kwantitatieve analyse van het tweede werkingsjaar van het fonds.

8. Eerste prijs voor een project van het Ervaringsfonds op de Europese Ergonomieconferentie 

Het Ervaringsfonds heeft, samen met een andere inzending, de eerste prijs gewonnen op de Europese Ergonomieconferentie (EEC), georganiseerd door de ”Federation of the European Ergonomic Societies”. De bijdrage ging over de fysieke belasting van oudere werknemers in een vleesverwerkend bedrijf.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens