NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Februari 2011

N°1 - Februari 2011

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

  1. Verlenging van bepaalde anti-crisismaatregelen
  2. Nieuwe regels voor de organisatie van de eerste hulp in de onderneming
  3. Wijzigingen in de regelgeving inzake welzijn van uitzendkrachten
  4. Campagne van het Welzijn op het Werk over de arbeidsmiddelen voor het heffen van personen
  5. Het elektronisch PV is een realiteit
  6. Nieuwe reeks publicaties voor werknemers over musculoskeletale aandoeningen
  7. Lessen uit arbeidsongevallen
  8. De arbeidsmarkt in België in 150 tabellen

1. Verlenging van bepaalde anti-crisismaatregelen 

De anti-crisismaatregelen omtrent economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie werden verlengd tot 31 maart 2011

2. Nieuwe regels voor de organisatie van de eerste hulp in de onderneming 

Sedert 1 januari 2011 gelden nieuwe regels voor de organisatie van de eerste hulp in een onderneming. Deze regels zijn opgenomen in de Codex over het welzijn op het werk.

3. Wijzigingen in de regelgeving inzake welzijn van uitzendkrachten 

Eveneens sedert 1 januari 2011 werden wijzigingen ingevoerd in de regelgeving inzake welzijn op het werk van de uitzendkrachten: nieuw model van werkpostfiche, verduidelijkingen over het gezondheidstoezicht, versterking van de onthaalverplichtingen…

 

4. Campagne van het Welzijn op het Werk over de arbeidsmiddelen voor het heffen van personen 

Van januari tot maart 2011 zullen de inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk campagne voeren rond arbeidsmiddelen bestemd voor het heffen van personen. Er doen zich immers talrijke ongevallen voor bij het gebruik van deze arbeidsmiddelen!

 

5. Het elektronisch PV is een realiteit 

2011 wordt voor de sociale inspectiediensten het jaar van het elektronisch proces-verbaal, afgekort “epv”. Tot vandaag werkten alle sociale inspectiediensten met hun eigen papieren proces-verbaal. Dat ruilen ze geleidelijk in voor één uniek elektronisch pv. Het Toezicht op de Sociale Wetten is betrokken partij.

6. Nieuwe reeks publicaties voor werknemers over musculoskeletale aandoeningen 

De FOD Werkgelegenheid publiceert de eerste vier uitgaven van een volledig nieuwe reeks gewijd aan de preventie van musculoskeletale aanoeningen (MSA) in de arbeidswereld. Deze eerste vier publicaties hebben betrekking op de kinderverzorgsters uit de sector van de kinderopvang, het personeel uit de sector van de thuishulp, het verzorgend personeel van ziekenhuizen en het personeel uit de schoonmaaksector.

7. Lessen uit arbeidsongevallen 

De inspectie Toezicht op het Welzijn op het Werk is sinds kort gestart met de publicatie van fiches met de meest relevante informatie over specifieke arbeidsongevallen. De fiches worden gepubliceerd op de BeSWIC website (Belgisch kenniscentrum voor welzijn op het werk).

8. De arbeidsmarkt in België in 150 tabellen 

Niet minder dan 150 tabellen over de Belgische arbeidsmarkt zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. Ze bieden een ruim overzicht van de arbeidsmarkt met een ventilering van de cijfers per gewest en een vergelijking met het Europees gemiddelde.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens