NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - April 2011

 

N°2 - April 2011 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord 
  2. Bonusplan: veranderingen vanaf 1 april 2011 
  3. Wijzigingen omtrent outplacement 
  4. Nieuwe uitgave voor de brochures “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst”, “Wegwijs in de deeltijdse arbeid” en “Wegwijs in het werken in het stelsel van dienstencheques” 
  5. De goede praktijk van de sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector 
  6. Wedstrijd “Gezondheid en Onderneming” 2011 
  7. Veiligheid van oude elektrische installaties 
 
 

1. Verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord 

De crisismaatregelen (de economische werkloosheid voor bedienden en de crisispremie verschuldigd in geval van ontslag van een werkman) werden door een koninklijk besluit verlengd tot 31 mei 2011. Het compromis over het ontwerp van interprofessioneel akkoord voorziet een verlenging van deze maatregelen tot eind 2011. 

 

2. Bonusplan: veranderingen vanaf 1 april 2011 

De wijzigingen omtrent de opmaakprocedure en de wijze van berekeningen van de voordelen gaan van kracht op 1 april 2011. Lees meer bijzonderheden over deze veranderingen op de website van de FOD Werkgelegenheid. 

 

3. Wijzigingen omtrent outplacement 

Een koninklijk besluit verduidelijkt de categorieën van werknemers die uitgesloten worden voor de maatregel van outplacement. 

  

4. Nieuwe uitgave voor de brochures “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst”, “Wegwijs in de deeltijdse arbeid” en “Wegwijs in het werken in het stelsel van dienstencheques” 

De brochures “ Wegwijs in de arbeidsovereenkomst”, “Wegwijs in de deeltijdse arbeid” en “Wegwijs in het werken in het stelsel van dienstencheques” werden aangepast met de bedragen voor het jaar 2011. Deze drie brochures kunnen geraadpleegd en besteld worden via de module “Publicaties” op de website van de FOD Werkgelegenheid. 

 

5. De goede praktijk van de sociale bemiddeling uitgebreid naar de overheidssector 

De sociale dialoog is even belangrijk in de openbare sector als in de privé sector. Om deze dialoog te bevorderen, is de functie van de sociaal bemiddelaar essentieel. Tot op heden bestond deze functie echter uitsluitend in de privé sector en niet in de openbare sector. Dit is nu niet langer het geval. 

 

6. Wedstrijd “Gezondheid en Onderneming” 2011 

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd om vernieuwende studies en implementaties te belonen op het gebied van preventie in het arbeidsmilieu. 

 

7. Veiligheid van oude elektrische installaties 

Een nieuwe koninklijk besluit geeft meer duiding over de minimale voorschriften inzake veiligheid voor bepaalde elektrische installaties op arbeidsplaatsen. 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens