NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juli 2011

 

N°4 - Juli 2011 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. De rubriek “sociale verkiezingen 2012” gelanceerd op de website 
  2. De uitgave 2011 van de brochure «Wegwijs in de studentenarbeid» is beschikbaar 
  3. Statistieken herstructureringen januari 2011 - maart 2011 
  4. Het Grondwettelijk hof geeft nog twee jaar tijd voor verdere vooruitgang in de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden 
  5. Verslag 2011 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is gepubliceerd 
  6. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2011-2012 
  7. Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (2011) 
 

 

 

1. De rubriek “sociale verkiezingen 2012” gelanceerd op de website 

Van 7 mei 2012 tot en met 20 mei 2012 zijn de sociale verkiezingen gepland voor de oprichting en de vernieuwing van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. De FOD Werkgelegenheid zal een deel van haar website toewijden aan informatie over deze verkiezingen. 

  

 

2. De uitgave 2011 van de brochure «Wegwijs in de studentenarbeid» is beschikbaar 

De uitgave 2011 van de brochure "Wegwijs in de studentenarbeid" is beschikbaar. Opgelet, deze brochure richt zich tot studenten die werken in 2011 en bevat informatie over de huidige wetgeving. De belangrijke wijzigingen van het systeem die eerder aangekondigd werden, treden pas in werking vanaf 1 januari 2012. Een nieuwe editie van deze brochure zal in het begin van 2012 gepubliceerd worden. 

 

3. Statistieken herstructureringen januari 2011 - maart 2011 

De FOD Werkgelegenheid publiceert nieuw statistieken over de herstructureringen van januari 2011 tot en met maart 2011. Deze statistieken worden driemaandelijks bijgewerkt. 

 

 

 

4. Het Grondwettelijk hof geeft nog twee jaar tijd voor verdere vooruitgang in de harmonisering van de statuten van arbeiders en bedienden 

Vanaf Het Grondwettelijk hof heeft op 7 juli 2011 een arrest geveld waarin het Hof aan ons land nog twee jaar geeft om een aantal verschillen in de statuten van arbeiders en bedienden weg te werken, zoals daar zijn: de verschillende opzegtermijnen, de ‘carensdag’ en het gewaarborgd loon. 

 

 

5. Verslag 2011 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is gepubliceerd 

Het verslag 2011 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid is gepubliceerd op 24 juni 2011. Het verslag is dit jaar gewijd aan de gevolgen van de bedrijfsherstructureringen voor de werkgelegenheid. 

 

 

6. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2011-2012 

Het koninklijk besluit van 19 juni 2011 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, bepaalt dit bedrag op 8.850 EUR voor de periode van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. 

 

 

7. Prijs van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (2011) 

Elk jaar reikt de Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk haar prijs uit voor een bedrag van 5000 euro. Deze prijs wordt georganiseerd in het kader van het jaarthema van de Europese Week van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Dit jaar is de slogan: “Samen sterk voor preventie”. 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens