NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - December 2011

 

N°6 - December 2011 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. De FOD Werkgelegenheid heeft een nieuwe minister ! 
  2. Lancering van de campagne sociale verkiezingen 2012 
  3. Het ePV werd beloond op de Agoria eGov-awards 
  4. Aanpassing op 1 januari 2012 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 
  5. De uitgave 2011 van de brochure « Wegwijs in het betaald educatief verlof » is beschikbaar 
  6. Het evaluatieverslag 2010 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar 
  7. Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2011 
  8. Grenswaarden voor chemische agentia aangepast 
 

Monica De Coninck 

 

1. De FOD Werkgelegenheid heeft een nieuwe minister ! 

Monica De Coninck (sp.a) vervangt Joëlle Milquet als minister van Werk. 

  A à Z 

 

2. Lancering van de campagne sociale verkiezingen 2012 

De FOD Werkgelegenheid heeft de campagne voor de sociale verkiezingen van 2012 gelanceerd. Met de slogan “Een snor is niet verplicht” wil de FOD vrouwen aanmoedigen om zich kandidaat te stellen. De campagne wordt verspreid via affiches, advertenties in Metro en in magazines, een Facebookapplicatie en een campagnewebsite. 

  A à Z 

 

3. Het ePV werd beloond op de Agoria eGov-awards 

De toepassing ePV van de FOD Werkgelegenheid heeft de eGov-award Rendabiliteit gewonnen. Deze prijs erkent het belang van werken met een volledig geïnformatiseerde applicatie in de dagelijkse strijd tegen de sociale fraude. 

indicateurs clés 

4. Aanpassing op 1 januari 2012 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 

Op 1 januari 2012 worden de loonbedragen die bepaald zijn bij de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden. 

 

Wegwijs in ... het betaald educatief verlof 

 

5. De uitgave 2011 van de brochure « Wegwijs in het betaald educatief verlof » is beschikbaar 

De bijgewerkte uitgave van de brochure « Wegwijs in het betaald educatief verlof » is beschikbaar. Deze publicatie bevat de recentste wijzigingen in deze materie. Het gaat hierbij vooral om een actualisering van de bedragen van de terugbetalingen aan de werkgevers en de loonplafonds van de werknemer. 

titres piette 

 

6. Het evaluatieverslag 2010 van het stelsel van de dienstencheques is beschikbaar 

Dit verslag geeft eerst een algemeen cijfermatig overzicht van het stelsel van de dienstencheques. Het onderzoekt vervolgens de werking van het systeem en bevat een evaluatie van de kosten van het stelsel van de dienstencheques in 2010. 

marché du travail 

 

7. Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk - dienstjaar 2011 

De modellen, de verklarende nota en bijkomende inlichtingen over het jaarverslag van de Interne dienst voor preventie et bescherming op het werk zijn beschikbaar op het website van de FOD Werkgelegenheid. 

nano 

 

8. Grenswaarden voor chemische agentia aangepast 

Op 1 december 2011 is het koninklijk besluit van 20 mei 2011 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk in werking getreden. Met dit besluit wordt de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia aangepast. 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2011 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens