NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Scope Hainaut Vigilance Sanitaire

SCOPE HAINAUT VIGILANCE SANITAIRE 

 

 

Familie van verbindingen  

Doel verbindingen  

Adsorbens  

Desorptie solvent  

Behandeling van het monster  

Aanbevolen kolom  

INRS methode (MétroPol)  

Alifatische koolwaterstoffen  

AKWS van C6 tot C16  

Actieve kool (Anasorb CSC (*)) 

CS2  

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX of 

Half polaire kolom 

Fiche 055/V01.01 

Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen 

Trichloorethyleen 

Tetrachloroethyleen 

Chloroform 

Actieve kool (Anasorb CSC (*))  

CS2  

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX of 

Half polaire kolom 

Fiche 029/V02.01 

Dichloromethaan 

Carboxen 564 (Orbo 90) of Carbosieve S-III (Orbo 91) 

DB-VRX of Half polaire kolom of zeer polaire kolom 

Monocyclische aromatische koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

Xylenen 

Styreen 

Trimethylbenzenen 

Actieve kool (Anasorb CSC (*)) 

CS2  

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX of  

Half polaire kolom 

Fiche 012/V02 

Gehalogeneerde aromatische koolwaterstoffen 

Chlorobenzeen 

Actieve kool (Anasorb CSC (*)) 

CS2  

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX of Half polaire kolom 

Fiche 071 

Dichlorobenzeen 

XAD2 geconditioneerde 

Tolueen 

- 4 min in ultra soon bad 

- onmiddellijke injectie van het bovendrijvende 

Fiche 073/V01 

Trichlorobenzeen 

- 10 min in ultra soon bad 

- onmiddellijke injectie van het bovendrijvende 

Fiche 074/V01 

Alcoholen 

(primaire en secundaire) 

Ethanol 

Actieve kool (Anasorb CSC (*)) 

CH2Cl2  

- 4 min in ultra soon bad en standby gedurende 1h30 

- onmiddellijke injectie van het bovendrijvende 

DB-VRX of HP-Plot Q of apolaire kolom of half polaire kolom 

Fiche 017 

Isopropanol 

CS2/CH2Cl2 (90/10) 

- 4 min in ultra soon bad 

(- onmiddellijke injectie van het bovendrijvende) 

DB-VRX of polaire kolom 

Fiche 077/V01 

n-propanol 

n-butanol 

Isopentanol 

n-hexanol 

2-ethyl-1-hexanol 

CS2/CH2Cl2 (50/50) of CS2/CH2Cl2 (90/10) 

1-pentanol 

- 10 min in ultra soon bad 

(- onmiddellijke injectie van het bovendrijvende) 

isobutanol 

- 20 min in ultra soon bad 

 - onmiddellijke injectie van het bovendrijvende  

Ketonen 

Aceton 

Carbosieve S-III (Orbo 91) of Actieve kool (Anasorb CSC (*)) 

CS2 of CS2/CH2Cl2 (65/35) 

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX of apolaire kolom of half polaire kolom 

Fiche 020 

Methylisobutylketon 

Methylvinylketon 

Actieve kool (Anasorb CSC (*)) 

Cyclohexanon 

Carboxen 1000 (Anasorb 747 70/140) 

CS2/CH2Cl2 (65/35) 

Methylethylketon 

Carboxen 1000 (Anasorb 747 70/140) of Carboxen 564 (Orbo 90) 

Ethers 

Diethylether 

Actieve kool (Anasorb CSC (*))  

CS2  

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX 

/ 

Esters 

Methylacetaat 

Ethylacetaat 

n-propylacetaat 

Isopropylacetaat 

Isobutylacetaat 

Methylacrelaat 

Actieve kool (Anasorb CSC (*))  

CS2  

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

DB-VRX of half polaire kolom of  polaire kolom 

Fiche 021 

Fenolische derivaten 

Fenol 

Cresolen 

XAD7 (specially cleaned) 175 (2) 

Methanol 

- 30 min desorptie met minstens 2 keer schudden 

- directe analyse van het bovendrijvende 

Half polaire kolom 

Fiche 037 

  

 

 

De Anasorb cartouches CSC bevatten twee lagen actieve kool (kokosnoot) : 50/100 of 200/400 (de eerste zone bevat 400 mg actieve kool en de tweede zone bevat 200 mg - De zones zijn van elkaar gescheiden en hun inhoud wordt op hun plaats gehouden met behulp van een inerte materiaal ( een prop glaswol of polyurethaan schuim.

De keuze van de inhoud is in functie van de te verwachten concentraties.

 

Het desorptievolume (van 2 tot 8 ml) is in functie van het volume adsorbens in de cartouches en de te verwachten concentratie aan VOC. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens