NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Februari 2012

 

N°1 - Februari 2012 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Nieuwe maatregelen over werk in de programmawet 
  2. Werknemersleerlingstelsel: aanpassing van de bedragen van de leervergoeding (1 februari 2012) 
  3. Indicatoren 2010 wijzen op stabiele arbeidsmarkt ondanks de crisis 
  4. De uitgave 2012 van de brochure "Wegwijs in de studentenarbeid" is beschikbaar 
  5. Uitgave 2012 van de brochure "Wegwijs in de arbeidsovereenkomst" 
  6. Verhoging van de opdeciemen op geldboeten 
  7. Tentoonstelling van beeldhouwwerken en schilderijen van Tsjechische kunstenaars op de FOD Werkgelegenheid 
 

monica de Coninck 

 

1. Nieuwe maatregelen over werk in de programmawet 

De Ministerraad heeft een akkoord bereikt over de programmawet die voorziet in de inwerkingtreding van meerdere maatregelen over de tewerkstelling van oudere werknemers, de opleiding van de werknemers, het betaald educatief verlof, de aanpassing van het stelsel van jaarlijkse vakantie van de werknemers aan de Europese normen en de verhoging van de werkgeversbijdragen in geval van brugpensioen. 

  bois 

 

2. Werknemersleerlingstelsel: aanpassing van de bedragen van de leervergoeding (1 februari 2012) 

Op 1 februari werd het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) geïndexeerd. Hierdoor stijgen in heel wat sectoren de leervergoedingen die betaald worden aan jongeren met een werknemersleerovereenkomst (“industrieel leercontract”). 

  revenus 

 

3. Indicatoren 2010 wijzen op stabiele arbeidsmarkt ondanks de crisis 

De jaarlijkse publicatie van een reeks indicatoren wijst erop dat de crisis een relatief beperkte impact had op de Belgische arbeidsmarkt. De structurele zwaktes blijven echter overeind. Bovendien lijkt ons land vooralsnog onvoldoende gewapend om de werkgelegenheidskansen van de “groene economie” ten volle te benutten. 

studenten job 

4. De uitgave 2012 van de brochure 'Wegwijs in de studentenarbeid' is beschikbaar 

De uitgave 2012 van de brochure ‘Wegwijs in de studentenarbeid’ is beschikbaar. Deze brochure bevat alle informatie over de nieuwe aanpassingen die vanaf 1 januari 2012 ingevoerd werden. 

 

Wegwijs in ... de arbeidsovereenkomst 

 

5. Uitgave 2012 van de brochure “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst” 

De nieuwe uitgave van de brochure “Wegwijs in de arbeidsovereenkomst” is beschikbaar. De bedragen voor 2012 werden aangepast. De brochure geeft ook alle informatie over de nieuwe opzegtermijnen voor bepaalde overeenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1 januari 2012. 

geldboeten 

 

6. Verhoging van de opdeciemen op geldboeten 

De aanpassing van de wet van 28 december 2011 heeft tot gevolg dat de opdeciemen op administrative geldboeten van 45 naar 50 gebracht worden. Ook overtredingen tegen het sociaal recht zoals die zijn opgenomen in het nieuwe Sociaal Strafwetboek waarvoor strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, zullen voortaan moeten worden vermenigvuldigd met 6. 

sculptures 

 

7. Tentoonstelling van beeldhouwwerken en schilderijen van Tsjechische kunstenaars op de FOD Werkgelegenheid 

De FOD Werkgelegenheid organiseert in samenwerking met de vzw Ijzer en Vuur tot en met 24 februari 2012 een nieuwe tentoonstelling in zijn gebouw. De tentoonstelling “Contemporary european blacksmiths artists” verzamelt een reeks van beeldhouwwerken en schilderijen van Tsjechische kunstenaars. Dit is reeds de 5de tentoonstelling die de FOD Werkgelegenheid organiseert. 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2012 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens