NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - November 2012

 

November 2012 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Hervorming van stelsel van werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 november 2012  
  2. Betaald educatief verlof: nieuw voor schooljaar 2012-2013 
  3. Infosessie voor werkgevers over het stelsel betaald educatief verlof op 13 en 22 november 
  4. Wijziging verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid vanaf 1 november 2012 
  5. Aanpassing op 1 januari 2013 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 
  6. De FOD Werkgelegenheid publiceert zijn jaarverslag 2011 
  7. De FOD Werkgelegenheid lanceert een campagne over oudere werknemers 
  8. Volg de FOD Werkgelegenheid op Facebook en Twitter 
 

 

 

1. Hervorming van stelsel van werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 november 2012 

De werkloosheidsverzekering ondergaat enkele belangrijke wijzigingen. De belangrijkste is het dalende uitkeringsbedrag (degressiviteit) in geval van volledige werkloosheid. 

 

 

2. Betaald educatief verlof: nieuw voor schooljaar 2012-2013 

Sedert 1 september 2012 geldt een recht op maximaal 180 uren betaald educatief verlof voor werknemers die een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep, of een opleiding die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs, of een opleiding basiseducatie. 

   

 

3. Infosessie voor werkgevers over het stelsel betaald educatief verlof op 13 en 22 november 

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert een infosessie voor werkgevers over het stelsel betaald educatief verlof op 13 en 22 november 2012. 

   

 

4. Wijziging verlof voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid vanaf 1 november 2012  

Werknemers die hun arbeidsprestaties volledig onderbreken om bijstand of verzorging te geven aan een zwaar ziek minderjarig kind dat gehospitaliseerd werd/wordt, hebben vanaf 1 november 2012 de mogelijkheid om af te wijken van de normale minimumduur van 1 maand. Meer specifiek is het vanaf dan mogelijk om een volledige onderbreking te nemen voor een duur van één week, aansluitend verlengbaar met één week. 

 

5. Aanpassing op 1 januari 2013 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 

Op 1 januari 2013 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden. 

 

 

 

6. De FOD Werkgelegenheid publiceert zijn jaarverslag 2011 

Voor het vijfde jaar op rij stelt de FOD Werkgelegenheid zijn jaarverslag voor in de vorm van een krant. De activiteiten en grote projecten waarop de personeelsleden van de FOD zich gedurende het jaar 2011 toelegden, komen aan bod in diverse informatieve artikels. 

 

 

7. De FOD Werkgelegenheid lanceert een campagne over oudere werknemers 

Ben ik “nog jong en al oud op het werk?” Deze vraag stellen vele 50-plussers zich vaak. Om een mentaliteitsverandering te bereiken, lanceert de FOD Werkgelegenheid met steun van Europees Sociaal Fonds een sensibiliseringscampagne over de situatie van oudere werknemers. 

 

 

8. Volg de FOD Werkgelegenheid op Facebook en Twitter 

U kan de FOD Werkgelegenheid volgen op Facebook en op Twitter. Surf naar onze twitterpagina en volg @FODWerk ! 

 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2012 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens