NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Januari 2013

 

Januari 2013 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. De FOD Werkgelegenheid wenst u het allerbeste in 2013 
  2. De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven voortaan verplicht 
  3. De wet over de aard van de arbeidsrelaties: nieuwigheden vanaf 1 januari 2013  
  4. Nieuw koninklijk besluit over de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de werkplaatsen 
  5. De definitieve resultaten van de sociale verkiezingen zijn bekend 
  6. Werknemersleerlingstelsel: aanpassing bedragen leervergoeding (1 december 2012) 
  7. Uitzendarbeid gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij de noden van werknemers en werkgevers 
  8. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 
 

voeux 

 

1.De FOD Werkgelegenheid wenst u het allerbeste in 2013 

Het Directiecomité en alle personeelsleden van de FOD Werkgelegenheid wensen u een gelukkig en voorspoedig 2013 en een harmonieus jaar op het werk ! 

CBE 

 

2. De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven voortaan verplicht 

Deze wet voert een systeem in voor de registratie van de aanwezigheid van de verschillende personen die aanwezig zijn op een tijdelijke of mobiele bouwplaats waar werken worden uitgevoerd door tenminste twee aannemers die tegelijkertijd of achtereenvolgens tussenkomen. 

  groupe 

 

3. De wet over de aard van de arbeidsrelaties: nieuwigheden vanaf 1 januari 2013  

De wet over de aard van de arbeidsrelaties laat toe te bepalen of een professionele samenwerking uitgeoefend wordt in de hoedanigheid van loontrekkende of van zelfstandige. Een aantal nieuwe wettelijke aanpassingen treden in werking vanaf 1 januari 2013. 

  installation élec 

 

4. Nieuw koninklijk besluit over de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op de werkplaatsen 

Dit besluit bevat de reglementaire vereisten met betrekking tot de risicobeoordeling en de te nemen preventiemaatregelen, de werkzaamheden aan elektrische installaties, de bekwaamheid en opleiding van en instructies voor de werknemers, en het technisch dossier dat de elektrische installatie beschrijft en dat door de werkgever moet samengesteld en bewaard worden. 

 

5. De definitieve resultaten van de sociale verkiezingen zijn bekend 

De resultaten van de sociale verkiezingen 2012 werden afgesloten op 12 oktober laatstleden om een maximum aan verbeterde resultaten te kunnen verwerken. Op basis van deze gevalideerde resultaten werd de brochure “resultaten sociale verkiezingen 2012” opgesteld. Deze brochure is gratis beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

congé-éducation payé 

 

6.Werknemersleerlingstelsel: aanpassing bedragen leervergoeding (1 december 2012) 

Op 1 december 2012 werd het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) geïndexeerd. Hierdoor stijgen in heel wat sectoren de leervergoedingen die betaald worden aan jongeren met een werknemersleerovereenkomst (“industrieel leercontract”).  

accompagnement chômeur 

 

7. Uitzendarbeid gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij de noden van werknemers en werkgevers 

In december jongstleden keurde de Ministerraad een modernisering van de wet op de uitzendarbeid van 1987 goed. Die bestaat uit een aantal maatregelen die moeten leiden tot een betere bescherming van de uitzendkrachten, en tot een regelgeving die meer beantwoordt aan de noden van werkgevers en werknemers. 

sippt newsletter 

 

8. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk 

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om tegen uiterlijk 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. De verklarende nota en de modelformulieren zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid in de module “Procedures en formulieren”. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2013 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens