NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Save the date: Seminarie “Langer werken door de ogen van de FOD Werkgelegenheid” op 24 september 2013

Op dinsdag 24 september 2013 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een seminarie over ouderen en werk.

De werkgelegenheidsgraad van 55-plussers in België gaat weliswaar in stijgende lijn, maar toch zijn er weinig EU-landen waar zo weinig ouderen aan het werk zijn. Welke factoren kunnen dit verklaren?

Op dit seminarie zullen de verschillende algemene directies van de FOD Werkgelegenheid hun visie op dit thema toelichten. Vertrekkend vanuit de vaststellingen op basis van de Europese arbeidskrachtenenquête en Eurofound, zal gezocht worden naar push- en pull factoren die de lage participatie van oudere werknemers zouden kunnen verklaren.

Bevorderen de bestaande regels voor verzoening van arbeidstijd en privé tijd een verlenging van de loopbaan? Welke inspanningen deden de sociale partners in sectorale cao’s om het oudere werknemers mogelijk te maken langer aan de slag te blijven? Welke zijn de eerste ervaringen met cao nr. 104, en welke lessen kunnen getrokken worden uit de door het Ervaringsfonds gefinancierde praktijken?

Ook de mobiliteit van job naar job en van werkloosheid of inactiviteit naar werk worden onderzocht. Zijn de anciënniteitsbarema’s en ons loonvormingsmechanisme in het algemeen een hinderpaal voor transities? Welke sectorale regelingen bemoeilijken het veranderen van werkgever? En zijn er ook regelingen die juist de mobiliteit ondersteunen? En hoe kunnen de arbeidsrechterlijke regels en de regels in de sociale zekerheid er voor zorgen dat de herinschakeling in de arbeidsmarkt na een langdurige ziekte vlugger en vlotter verloopt?

De visie van de FOD Werkgelegenheid op deze en nog veel meer vragen, zal aan bod komen op dit seminarie. Een niet te missen kans. Het volledig programma van deze studiedag zal begin september volgen. Maar blokkeer alvast die datum in je agenda!
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens