NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Permanentie eindejaarsperiode 2013-2014

De diensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn gesloten vanaf woensdag 25 december tot en met nieuwjaar. Ze zijn terug beschikbaar vanaf 3 januari 2014.

In noodgevallen kan u tijdens de sluitingsperiode de permanentie van de toezichtsdiensten contacteren.

Toezicht op het Welzijn op het Werk

Ter herinnering: de regionale directies van het Toezicht op het Welzijn op het Werk moeten voornamelijk gecontacteerd worden ingeval van een ernstig arbeidsongeval zoals bedoeld in artikel 27 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het moet dus gaan om een dodelijk arbeidsongeval of een arbeidsongeval waarvan het gebeuren in direct verband staat met een afwijkende gebeurtenis of met een voorwerp dat voorkomt op de lijsten opgenomen als bijlage van ditzelfde besluit en dat aanleiding heeft gegeven tot een blijvend letsel.

In een dergelijk geval kan het GSM-nummer van de ambtenaar van wacht verkregen worden door het kantoor te bellen dat bevoegd is voor de onderneming:

Antwerpen: 03 232 79 05
Brussel: 02 233 45 46
Limburg en Vlaams-Brabant: 013 35 90 50
Oost-Vlaanderen: 09 265 78 60
West-Vlaanderen: 050 44 20 20
Chemische risico's: 02 233 45 12

Toezicht op de Sociale Wetten

Voor dringende vragen, onder meer omtrent vooropzeg of onderbreking van de arbeidsovereenkomst, is de permanentie voor de Nederlandstalige directies gewaarborgd op vrijdag 27 en maandag 30 december van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30 op het nummer 078 150 398.

Beste wensen voor 2014!

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens