NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juli 2015

 

Juli 2015 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Sociale verkiezingen: inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2015 
  2. Veiligheid op bouwwerven: 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie 
  3. Verhuizing van de demonstratiewerkplaatsen voor veilig werken  
  4. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2015-2016  
  5. Slotevenement van de ESF-projecten rond psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen: foto’s en documenten 
  6. Wedstrijd “Gezondheid en Onderneming” 2015  
  7. Leden Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemd 
 

elecsoc2016 

 

1. Sociale verkiezingen: inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2015 

De wet van 2 juni 2015 regelt de verkiezingsprocedure voor de volgende sociale verkiezingen. Ze regelt ook enkele aspecten van de werking van de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.  

csppt 

 

2.Veiligheid op bouwwerven: 1 werf op 2 stopgezet tijdens een bliksemactie van de arbeidsinspectie 

Het Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft opnieuw een bliksemactie op bouwwerven gevoerd. Amper 20% van de werkgevers was in orde.  

  installation élec 

 

3. Verhuizing van de demonstratiewerkplaatsen voor veilig werken  

Het demonstratielaboratorium elektriciteit en de robotica-afdeling zijn verhuisd naar het hoofdgebouw van de FOD Werkgelegenheid nabij het Zuidstation. De demonstratiewerkplaatsen metaal en houtbewerking werden opgeheven.  

  sportif 

 

4. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2015-2016  

Het KB van 2 juni 2015 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, bepaalt dit bedrag op 9.600 EUR voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.  

UE 

5. Slotevenement van de ESF-projecten rond psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen: foto’s en documenten 

Op 24 juni jongstleden heeft de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid een presentatievoormiddag georganiseerd over de ESF(Europees Sociaal Fonds)-projecten rond psychosociale risico’s en musculoskeletale aandoeningen. De presentaties van de verschillende sprekers en foto’s van het evenement zijn beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. 

 

wedstrijd 


 

6.Wedstrijd “Gezondheid en Onderneming” 2015  

De Belgische afdeling van de Europese Club voor de gezondheid organiseert een wedstrijd ter beloning van vernieuwende realisaties en studies over preventie in het arbeidsmilieu. De deelnemingsdossiers moeten worden ingediend vóór 30 september 2015.  

CSE small 

 

7. Leden Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemd 

Op 21 mei jongstleden werden de federale leden van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid benoemd. Zij zullen adviezen uitbrengen over de federale regeringsmaatregelen inzake werkgelegenheid en tewerkstelling. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2015 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens