NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - December 2015

 

December 2015 

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Trekking van de lijstnummers voor de sociale verkiezingen 
  2. Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast 
  3. Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 
  4. Monitoring volgens origine bevestigt grote verschillen op de Belgische arbeidsmarkt 
  5. België bekrachtigt zijn 106e verdrag en wordt zo één van de beste leerlingen van de Internationale Arbeidsorganisatie 
  6. Financiering voor Externe Diensten Preventie en Bescherming ook voor psychosociale begeleiding werknemer 
  7. De Flexaminator: een spel om musculoskeletale aandoeningen te voorkomen 
  8. Statistieken over de herstructureringen voor de periode januari 2015 tot september 2015 
  9. Publicatie van het verslag 2015 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
 

  elecsoc2016 

 

1. Trekking van de lijstnummers voor de sociale verkiezingen 

De trekking van de lijstnummers die worden toegewezen aan de representatieve werknemersorganisaties voor de sociale verkiezingen 2016 vond plaats op 2 december. Dit is het resultaat van de trekking: ACLVB - CGSLB: 1 /ABVV - FGTB: 2 /ACV - CSC: 3 /NCK - CNC: 4  

  rapport CSE 

 

2. Economische werkloosheid voor bedienden: referentiejaar aangepast 

Op vrijdag 4 december heeft de ministerraad op voorstel van Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters een ontwerp KB goedgekeurd dat het referentiejaar voor economische werkloosheid voor bedienden wijzigt. 

  écart salarial 

 

3. Aanpassing op 1 januari 2016 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 

Vanaf 1 januari 2016 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden. 

people 

 

4.Monitoring volgens origine bevestigt grote verschillen op de Belgische arbeidsmarkt

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Interfederaal Gelijkekansencentrum stellen de tweede uitgave van het rapport “Socio-Economische Monitoring – Arbeidsmarkt en Origine” voor. Het rapport, gebaseerd op administratieve gegevens voor de volledige bevolking, bevestigt de achterstandspositie van personen van vreemde origine, al evolueerde de situatie ondanks de crisisjaren in gunstige zin. 

  ILO 

 

5. België bekrachtigt zijn 106e verdrag en wordt zo één van de beste leerlingen van de Internationale Arbeidsorganisatie 

Op 10 november 2015 heeft België, als aanvullend lid van de Raad van beheer van het Internationaal Arbeidsbureau, te Genève de akte van bekrachtiging (het bekrachtigde document) voor Verdrag nr. 184 neergelegd. Dit verdrag behandelt de veiligheid en gezondheid in de landbouwsector en wordt door de IAO als essentieel beschouwd.  

concertation sociale 

 

6. Financiering voor Externe Diensten Preventie en Bescherming ook voor psychosociale begeleiding werknemer 

In de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd het wetsontwerp over de financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk goedgekeurd. Dit wetsontwerp wijzigt de financiering van de externe diensten: de tarieven zijn niet langer uitsluitend gebaseerd op het gezondheidstoezicht op werknemers. 

flexaminator FR petit
 

7. De Flexaminator: een spel om musculoskeletale aandoeningen te voorkomen 

“De Flexaminator” is een educatief spel over het belang van een goede houding en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA). In dit spel voor jongeren uit de derde graad van het middelbaar onderwijs gaat de stuntelige held “De Flexaminator” de strijd aan met musculoskeletale aandoeningen (MSA). 

 

indicateurs clés 

8.Statistieken over de herstructureringen voor de periode januari 2015 tot september 2015 

De FOD Werkgelegenheid publiceert nieuwe statistieken over de herstructureringen tussen januari 2015 en juni 2015. 

CSE small 

9. Publicatie van het verslag 2015 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

Het verslag 2015 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid (HRW) werd op 8 oktober voorgesteld door Marcia De Wachter, ondervoorzitster van de HRW, in aanwezigheid van de minister van Werk, Kris Peeters. Het verslag is dit jaar vooral gewijd aan de deelname aan de aanpassing van de arbeidstijd als een tegemoetkoming aan de wensen van ondernemingen en werknemers.  

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2015 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens