NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juli 2016

 

 Juli 2016  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Nieuwe informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk 
  2. Nieuwe BeSWIC website 
  3. De FOD Werkgelegenheid lanceert een evenementenwebsite 
  4. Publicatie van het verslag 2016 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
  5. Nieuwe regels voor de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden 
  6. België ratificeert twee verdragen en neemt de 6e plaats in van de leden van de IAO 
  7. De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid heeft haar activiteitenverslag 2014 gepubliceerd 
  8. Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de Oppervlaktebehandeling van metalen 
 

  CECPPT 


 

1. Nieuwe informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk 

De FOD Werkgelegenheid lanceert een informatiewebsite voor de leden van de Ondernemingsraad en het Comité voor preventie en bescherming op het werk..

  beswic2 

 

2. Nieuwe BeSWIC website 

De website van het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk www.beswic.be is volledig vernieuwd. 

  spf logo 

3. De FOD Werkgelegenheid lanceert een evenementenwebsite 

Op deze site staan alle activiteiten die georganiseerd worden door de FOD Werkgelegenheid (studiedagen, informatiesessies, tentoonstellingen,…) en alle activiteiten voor de preventieadviseurs, vertrouwenspersonen en arbeidsgeneesheren.  

  CSE small 

 

4. Publicatie van het verslag 2016 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

Het verslag heeft dit jaar een bijzondere focus op hoogtechnologische activiteiten en de digitale economie. 

rayon 

 

5. Nieuwe regels voor de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden

Op 10 juni 2016 publiceerde het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 20 mei 2016 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van elektromagnetische velden op het werk. 

  ILO 

 

6. België ratificeert twee verdragen en neemt de 6e plaats in van de leden van de IAO 

De Belgische regering heeft de akten van bekrachtiging neergelegd van het verdrag (nr. 167) over de veiligheid en de gezondheid in de bouwnijverheid, 1988, en het verdrag (nr. 175) over het deeltijds werk, 1994. 

accidents 

 

7. De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid heeft haar activiteitenverslag 2014 gepubliceerd 

Je kan het verslag 2014 raadplegen in de module Publicaties. 

garage
 

8. Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de Oppervlaktebehandeling van metalen 

In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de metaalsector die oppervlaktebehandeling van metalen als activiteit uitvoeren. De aandacht ging hierbij uit naar het mogelijke gebruik van kankerverwekkende stoffen, zoals hexavalente chroomverbindingen. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2016 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens