NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - December 2016

 

 December 2016  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Definitieve resultaten van de sociale verkiezingen 2016 
  2. Resultaten van de Belgische nationale enquête over de evolutie van de arbeidsomstandigheden en de 20ste verjaardag van de Welzijnswet 
  3. Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 
  4. Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers 
  5. Nieuwigheid betreffende de openbaarheid van sectorale verzekeringen 
  6. Belgische nationale strategie voor welzijn op het werk 2016–2020 
  7. Bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid – belangrijke wijziging 
  8. Lancering van de risicobeoordelingstool OiRA voor de horecasector 
 

elecsoc2016
 

1. Definitieve resultaten van de sociale verkiezingen 2016 

De officiële resultaten van de sociale verkiezingen 2016, goedgekeurd door de sociale partners, zijn beschikbaar op de website. 

  CECPPT 


 

2. Resultaten van de Belgische nationale enquête over de evolutie van de arbeidsomstandigheden en de 20ste verjaardag van de Welzijnswet 

Ongeveer 21% van de Belgische werknemers werd tijdens de laatste drie jaar geconfronteerd met een herstructurering of reorganisatie op het werk. Ongeveer 15% gaven aan dat ze bang zijn om in de volgende zes maanden hun werk te verliezen..

  écart salarial 

 

3. Aanpassing op 1 januari 2017 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 

Vanaf 1 januari 2017 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 over de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (BS 25/11/2016). 

  travail handicap 

4. Re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers 

Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 voorziet in een re-integratietraject op maat dat langdurig arbeidsongeschikte werknemers moet begeleiden naar tijdelijk of definitief aangepast of ander werk.  

  elus 

 

5. Nieuwigheid betreffende de openbaarheid van sectorale verzekeringen 

Om gevolg te geven aan de eisen van het Hof van Justitie van de EU heeft de FOD Werkgelegenheid beslist een procedure in te stellen die ervoor zorgt dat er openbaarheid wordt gegeven aan de intentie van de sociale partners om een sectoraal voordeel in te voeren waarvoor de tussenkomst van een marktdeelnemer noodzakelijk is. 

spf logo 

 

6. Belgische nationale strategie voor welzijn op het werk 2016–2020

Naar aanleiding van de Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft de FOD Werkgelegenheid de tekst van de Belgische nationale strategie welzijn op het werk 2016–2020 gepubliceerd. 

  indicateurs clés 

 

7. Bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid – belangrijke wijziging 

In 2012 werd een bijzondere bijdrage ingevoerd voor werkgevers die overmatig gebruik maken van tijdelijke werkloosheid om economische redenen. Deze bijdrage is verschuldigd door alle werkgevers die een aantal dagen tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen hebben aangegeven dat per werknemer een bepaalde grens overschrijdt. 

Horeca 

 

8. Lancering van de risicobeoordelingstool OiRA voor de horecasector 

De FOD Werkgelegenheid en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) lanceerden op 28 september 2016 het risicoanalyse-instrument OiRA voor de horecasector. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2016 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens