NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Februari 2017

 

 Februari 2017  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Harmonisering en versterking van de RSZ-verminderingen bij aanwerving van derde tot zesde werknemer 
  2. De FOD Werkgelegenheid zal aanwezig zijn op de vakbeurs Secura op 22 en 23 maart 2017 
  3. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ten laatste op 31 maart  
  4. De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen: op weg naar een homogenere arbeidsmarkt? 
  5. Verhoging van de opdeciemen op geldboeten 
  6. Publicatie van een haalbaarheidsstudie over de organisatie van het loopbaansparen in België 
  7. Statistieken betreffende de herstructureringen betreffende de periode januari tot december 2016 
  8. Een analyse van de jobkwaliteit in België in 2015 
 

écart salarial
 

1. Harmonisering en versterking van de RSZ-verminderingen bij aanwerving van derde tot zesde werknemer 

Voor deze werknemers geniet de werkgever voortaan van een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid van 1.050 euro per kwartaal gedurende negen kwartalen en 450 euro per kwartaal gedurende de daarop volgende vier kwartalen. 

  secura 


 

2. De FOD Werkgelegenheid zal aanwezig zijn op de vakbeurs Secura op 22 en 23 maart 2017 

Ontdek de nieuwste producten, services en technologieën op vlak van Health, Safety & Security. Neem ook deel aan de conferenties, georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid..

  rapport SIPPT 

 

3. Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ten laatste op 31 maart  

De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk is wettelijk verplicht om tegen uiterlijk 31 maart een jaarverslag op te maken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. Met dat verslag krijgt de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk een goed overzicht van de werking van de preventiedienst. 

  concertation sociale 

4. De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen: op weg naar een homogenere arbeidsmarkt? 

In 2015 zette de traditioneel zeer heterogene Belgische arbeidsmarkt een aantal stappen richting homogenisering. Dit blijkt uit de reeks tabellen betreffende de arbeidsmarktindicatoren die jaarlijks wordt opgesteld als bijlage bij het Nationaal Hervormingsprogramma dat elke EU-lidstaat aan de Europese Commissie moet bezorgen. Deze indicatoren worden jaarlijks uitgewerkt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, in samenwerking met de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie en met de Gewesten en de Gemeenschappen.  

  intérimaires 

 

5. Verhoging van de opdeciemen op geldboeten 

Om gevolg te geven aan de eisen van het Hof van Justitie van de EU heeft de FOD Werkgelegenheid beslist een procedure in te stellen die ervoor zorgt dat er openbaarheid wordt gegeven aan de intentie van de sociale partners om een sectoraal voordeel in te voeren waarvoor de tussenkomst van een marktdeelnemer noodzakelijk is. 

2mai 

 

6. Publicatie van een haalbaarheidsstudie over de organisatie van het loopbaansparen in België

De FOD Werkgelegenheid publiceert een haalbaarheidsstudie over de organisatie van het loopbaansparen in België. 

  indicateurs clés 

 

7. Statistieken betreffende de herstructureringen betreffende de periode januari tot december 2016 

De FOD Werkgelegenheid publiceert nieuwe statistieken betreffende herstructureringen tussen januari 2016 en december 2016 (driemaandelijks bijgewerkt).  

people 

 

8. Een analyse van de jobkwaliteit in België in 2015 

De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA) heeft een onderzoek laten uitvoeren waarbij de jobkwaliteit in België in 2015 werd geanalyseerd aan de hand van de gegevens van de enquête naar de arbeidsomstandigheden in Europa, de “European Working Conditions Survey” (EWCS), van de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound). 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2017 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens