NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Maart 2018

 

 Maart 2018  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk 
  2. Officiële voorstelling van het thuiswerkalarm 
  3. Opheffing van een aantal notificatieverplichtingen aan de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk 
  4. Wijziging van artikel 23 van de loonbeschermingswet 
  5. Wijziging van de overurenreglementering voor de sector van de horeca 
  6. Vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die het werk progressief hervat 
  7. Gebruik van de elektronische handtekening bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst 
  8. Het wettelijk kader voor het loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018 
 

construction
 

1. Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk 

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk brengt verschillende wijzigingen aan in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

  telewerkalarm 


 

2. Officiële voorstelling van het thuiswerkalarm 

Uit de eerste test met het thuiswerkalarm bleek dat de files drastisch verminderden. Vice-eersteminister en minister van werk Kris Peeters stelt nu de officiële procedure voor het thuiswerkalarm voor. 

  agents chimiques 

 

3. Opheffing van een aantal notificatieverplichtingen aan de inspectie Toezicht Welzijn op het Werk 

Het koninklijk besluit van 7 februari 2018 schaft een aantal notificatieverplichtingen van de werkgever aan de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht voor het Welzijn op het Werk af. 

  écart salarial 

4. Wijziging van artikel 23 van de loonbeschermingswet 

Concreet zal het voortaan mogelijk zijn om eenzijdige inhoudingen te doen voor bijdragen die de werknemer aan zijn werkgever verschuldigd is voor voorzieningen die deze laatste hem ter beschikking stelt.  

  Horeca 

 

5. Wijziging van de overurenreglementering voor de sector van de horeca 

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk trekt nu dit quotum van 100 uren automatisch op tot 360 uren (Werkbaar Wendbaar Werk) voor de sector van de horeca. Met andere woorden rechtstreeks op basis van de wet en dus zonder dat een collectieve arbeidsovereenkomst moet worden gesloten.  

travail handicap 

 

6. Vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer die het werk progressief hervat

In een dergelijke situatie voorziet de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk voortaan uitdrukkelijk dat een vervangingsovereenkomst kan worden gesloten voor de vervanging van een dergelijke werknemer die het werk progressief hervat. 

  signature 

 

7. Gebruik van de elektronische handtekening bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst 

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk bevat een hoofdstuk dat voorziet in een toekomstige wijziging van de regeling in verband met het elektronisch afsluiten van arbeidsovereenkomsten en het elektronisch versturen en opslaan van bepaalde documenten in het kader van de individuele arbeidsrelatie. 

vacances 

 

8. Het wettelijk kader voor het loopbaansparen treedt in werking op 1 februari 2018 

De wet wendbaar en werkbaar werk voorziet voor de werknemers en werkgevers uit de privé-sector een wettelijk kader voor het loopbaansparen dat in werking treedt op 1 februari 2018 en vanaf die datum geactiveerd kan worden door de sectoren. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vanthuyne
©FOD WASO 2018 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens