NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Juli 2018

 

 Juli 2018  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out 
  2. Statistieken betreffende de herstructureringen voor de periode januari 2018 tot juni 2018 
  3. Wijziging van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de arbeidsrelatie 
  4. Publicatie van het verslag 2018 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 
  5. Hoge temperaturen op het werk 
  6. Studiedag Socio-economische Monitoring “Arbeidsmarkt en origine 2017”: de presentatie is beschikbaar 
  7. FOD Werkgelegenheid en sector Podiumkunsten slaan handen in elkaar en ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool 
  8. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2018-2019 
 

burnoutNL
 

1. Subsidies voor pilootprojecten voor de primaire preventie van burn-out 

Een werkgever van de privésector of een paritair comité kan een subsidieaanvraag indienen ter ondersteuning van pilootprojecten die een geïntegreerde en pluridisciplinaire aanpak vooropstellen van de primaire preventie van psychosociale risico’s en burn-out in het bijzonder. 

  rapport CSE 


 

2. Statistieken betreffende de herstructureringen voor de periode januari 2018 tot juni 2018 

De FOD Werkgelegenheid publiceert nieuwe statistieken betreffende herstructureringen tussen januari 2018 en juni 2018. 

  groupe 

 

3. Wijziging van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de arbeidsrelatie 

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie wijzigt de opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de werkgever tijdens het begin van de arbeidsrelatie. 

  CSE small 

4. Publicatie van het verslag 2018 van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid 

Het verslag 2018 en de presentatie kunnen gedownload worden in de module Publicaties.  

  chaleur 

5. Hoge temperaturen op het werk 

In de zomer kunnen hoge temperaturen verhinderen dat er in aanvaardbare omstandigheden kan gewerkt worden. De regelgeving verplicht de werkgever een aantal maatregelen te treffen om het ongemak te verminderen bij het overschrijden van bepaalde actiewaarden.  

accompagnement chômeur 

 

6. Studiedag Socio-economische Monitoring “Arbeidsmarkt en origine 2017”: de presentatie is beschikbaar

Op maandag 18 juni 2018 vond een seminarie plaats waarbij de resultaten van het derde rapport van de Socio-economische Monitoring (gepubliceerd in december 2017) werden gepresenteerd. De presentatie en analyse van de resultaten zijn beschikbaar op de website evenementen.werk.belgie.be 

  beswic 

 

7. FOD Werkgelegenheid en sector Podiumkunsten slaan handen in elkaar en ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool 

Om de werkcondities in de sector podiumkunsten te blijven verbeteren lanceren de FOD Werkgelegenheid en het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de podiumkunsten. 

sportif 

 

8. Vaststelling van het minimumbedrag van het loon van de betaalde sportbeoefenaars voor 2018-2019 

Het koninklijk besluit van 25 mei 2018 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd (B.S. van 6 juni 2018), bepaalt dit bedrag op 10.200 EUR voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vanthuyne
©FOD WASO 2018 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens