NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - December 2018

 

December 2018  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 1. 50ste verjaardag van de wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités 
 2. Aanpassing op 1 januari 2019 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 
 3. Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen vanaf 1 januari 2019 
 4. Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk 
 5. Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2018: immigranten geboren buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt 
 6. Arbeidsmarkt schuifelt richting langere loopbaan 
 7. Wijziging van de opnamemodaliteiten van het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand 
 8. Hervorming van het adoptieverlof en invoering van het pleegouderverlof 
 9. Verslag van de inspectiecampagne bij ondernemingen en openbare besturen die wegmarkeringen aanbrengen 
 10. Publicatie van het verslag over het sectoraal sociaal overleg in 2017 
 11. Aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsblootstelling en publieke raadplegingsprocedure 
 12. FOD Werkgelegenheid en de sector van de parken en tuinen ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool 
 

Banner 50 jaar cao wet
 

1. 50ste verjaardag van de wet van 5 december 1968 op de cao’s en de paritaire comités 

De FOD Werkgelegenheid viert de 50ste verjaardag van de wet van 1968 op de cao’s en de paritaire comités. Er werden dit jaar activiteiten georganiseerd over de uitdagingen waar het sociaal overleg in de 21ste eeuw mee geconfronteerd wordt. Er werden ook sensibiliseringsactiviteiten georganiseerd om jongeren te informeren over het belang en de structuur van het Belgisch systeem van sociaal overleg. 

  écart salarial 


 

2. Aanpassing op 1 januari 2019 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 

Vanaf 1 januari 2019 worden de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (B.S. 12/11/2018). 

groupe
 

3. Nieuwe verplichte modelformulieren voor de bonusplannen vanaf 1 januari 2019 

Op 27 november 2018 werd in de Nationale Arbeidsraad de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90/3 gesloten. Deze cao voert vanaf 1 januari 2019 belangrijke wijzigingen door met betrekking tot het systeem van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (“de bonusplannen”).  

  avantages 

4. Evaluatie van de impact van de nieuwe reglementering op de re-integratie op het werk 

De codex over het welzijn op het werk voorziet sinds januari 2017 een specifieke procedure voor werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen: het re-integratietraject. Welk effect heeft deze nieuwe reglementering op de werkvloer?  

  CSE small 

5. Hoge Raad voor de Werkgelegenheid: verslag 2018: immigranten geboren buiten de EU op de Belgische arbeidsmarkt 

Op 17 oktober heeft de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zijn verslag over de situatie van de immigranten geboren buiten de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt voorgesteld. 

  outplacement 

6. Arbeidsmarkt schuifelt richting langere loopbaan 

De continue evaluatie van het beleid inzake oudere werknemers toont aan dat zowel de activiteits- als de werkzaamheidsgraad van 55- tot 64-jarigen toegenomen is, en dat ook de uittredeleeftijd verhoogt.  

maternité 

 

7. Wijziging van de opnamemodaliteiten van het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand

Een 1/10de ouderschapsverlof, de opsplitsing van het ouderschapsverlof in weken of in maanden en de opsplitsing van het verlof voor medische bijstand in weken, worden binnenkort mogelijk. 

  parental 

 

8. Hervorming van het adoptieverlof en invoering van het pleegouderverlof 

De wet van 6 september 2018 met het oog op de hervorming van het adoptieverlof en op de invoering van een nieuw type van pleegouderverlof werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 september 2018.  

marquage 

 

9. Verslag van de inspectiecampagne bij ondernemingen en openbare besturen die wegmarkeringen aanbrengen 

In 2017 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 39 ondernemingen en openbare besturen die wegmarkeringen aanbrengen. 

avantages 

 

10. Publicatie van het verslag over het sectoraal sociaal overleg in 2017 

De FOD Werkgelegenheid publiceert het verslag 2017 dat gewijd is aan het sectoraal sociaal overleg. 

agents chimiques 

 

11. Aanpassing van de lijst van grenswaarden voor beroepsblootstelling en publieke raadplegingsprocedure 

Het koninklijk besluit van 2 september 2018 tot wijziging van titel 1 betreffende chemische agentia van boek VI van de codex over het welzijn op het werk past de lijst van grenswaarden voor blootstelling aan chemische agentia aan. 

jardin ale 

 

12. FOD Werkgelegenheid en de sector van de parken en tuinen ontwikkelen gratis risicoanalyse-tool 

Om de werkomstandigheden in de sector te blijven verbeteren hebben de FOD Werkgelegenheid en het Belgische Focal Point van EU-OSHA het risicoanalyse-instrument OiRA voor de sector van de parken en tuinen gelanceerd. Deze online tool geeft de KMO’s in de sector de mogelijkheid tot het beoordelen van de risico’s inzake welzijn op het werk (o.a. veiligheid en gezondheid) waarmee zijzelf en hun personeelsleden geconfronteerd worden. 

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Jan Vanthuyne
©FOD WASO 2018 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens