NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief FOD Werkgelegenheid - Februari 2019

 

Februari 2019  

Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de nieuwigheden en de actualiteit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

  1. De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen: Een arbeidsmarkt met twee snelheden 
  2. Nieuw pleegouderverlof 
  3. Hervorming van het adoptieverlof: nieuwe regels 
  4. 150.000 geregistreerde cao’s: collectief overleg productiever dan ooit 
  5. Statistieken betreffende herstructureringen voor de periode januari tot december 2018 
  6. Uitbreiding van de notie kind met een handicap voor adoptieverlof en ouderschapsverlof 
  7. Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – geïndexeerd bedrag – aanpassing sinds 1 september 2018 
  8. Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019: resultaten 
 

groupe
 

1. De Belgische arbeidsmarkt in 230 tabellen: Een arbeidsmarkt met twee snelheden 

Uit de recentste arbeidsmarktindicatoren blijkt dat de klassiek erg gesegregeerde arbeidsmarkt in België heterogeen blijft. Groepen die traditioneel een ongunstige positie op de arbeidsmarkt innemen – met name immigranten met een niet-EU-nationaliteit, laaggeschoolden en 55-plussers – hebben het hier moeilijker dan in de meeste andere EU-landen. 

  parental 


 

2. Nieuw pleegouderverlof 

De werknemer die is aangesteld als pleegouder in het kader van langdurige pleegzorg, heeft eenmalig recht op pleegouderverlof gedurende een aaneengesloten periode van maximum zes weken, met het oog op de zorg voor dit kind. 

maternité
 

3. Hervorming van het adoptieverlof: nieuwe regels 

Afschaffing van de leeftijdsvoorwaarde van het kind, recht op een adoptieverlof van zes weken voor elke adoptieouder, ingekorte verwittigingstermijn. 

  intérimaires 

4. 150.000 geregistreerde cao’s: collectief overleg productiever dan ooit 

Donderdag 10 januari 2019 werd door de griffie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg de 150.000ste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) geregistreerd, sinds de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités 50 jaar geleden in voege trad. 

  vibrations 

5. Statistieken betreffende herstructureringen voor de periode januari tot december 2018 

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert nieuwe statistieken betreffende herstructureringen tussen januari en december 2018. 

  mono 

6. Uitbreiding van de notie kind met een handicap voor adoptieverlof en ouderschapsverlof 

De wet van 14 december 2018 houdende diverse arbeidsbepalingen zorgt onder meer voor de uitbreiding van de notie ‘kind met een handicap’ die al bestond in het kader van het adoptieverlof voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst en inzake ouderschapsverlof, om voortaan de handicap in al zijn dimensies in aanmerking te nemen.  

chantier 

 

7.Coördinatiestructuur voor bouwplaatsen – geïndexeerd bedrag – aanpassing sinds 1 september 2018

Het geïndexeerd bedrag volgens de criteria van artikel 37 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, bedraagt 3.364.671 euro sinds 1 september 2018. 

  accidents 

 

8. Veilig en gezond werk, ook voor uitzendkrachten! Europese campagne 2018 - 2019: resultaten 

De Arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) van de FOD Werkgelegenheid organiseerde het afgelopen jaar een inspectiecampagne rond de veiligheid en de gezondheid van uitzendkrachten. Deze campagne kaderde in een Europees initiatief dat werd georganiseerd door het Europese Comité van de Hoge Vertegenwoordigers van de Arbeidsinspectie.  

 

Volg ons op:  

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Directie van de communicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: informatie@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Geert De Poorter
©FOD WASO 2019 - Privacy 
 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens