NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Scope Laboratorium Chemische Analysen

 

SCOPE Laboratorium Chemische Analysen

GROEP 

METHODE 

GEBASEERD OP 

STOFFEN OF GROEPEN VAN STOFFEN
VERRICHTING EN PRINCIPE
 

 

4 

H/OR.1 

NIOSH 1500 

Koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.2 

NIOSH 1501 

Aromatische koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.3 

NIOSH 1005 

Methyleenchloride: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.4 

NIOSH 1022 

trichloorethyleen: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.5 

NIOSH 1003 

Gehalogeneerde koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.6 

NIOSH 1457 

Ethylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.7 

NIOSH 2500 

2-butanon : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.8 

NIOSH 1300 

Ketonen : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.9 

NIOSH 1450 

Esters : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.10 

NIOSH 1400 

Alcoholen I : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.11 

NIOSH 1401 

Alcoholen II : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.12 

NIOSH 1402 

Alcoholen III : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.13 

NIOSH 1403 

Alcoholen IV : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

GROEP 

METHODE 

GEBASEERD OP 

STOFFEN OF GROEPEN VAN STOFFEN
VERRICHTING EN PRINCIPE
 

 

5 

H/OR.15 

 OSHA 1010 

Ethyleenoxide : actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.16 

Relevante OSHA en NIOSH methoden

Identificatie van organische stoffen. GC-analyse gekoppeld met massaspectrometrie

 

4

H/OR.19 

NIOSH 1459 

methylacrylaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

 

H/OR.20 

NIOSH 2537 

Methylmetacrylaat: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.23 

NIOSH 1609 

Tetrahydrofuran : actieve monsterneming op actieve kool, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.24 

NIOSH 1454 

Isopropylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.32 

OSHA 99 

1-methoxy-2-propanol en 1-methoxy-2-propylacetaat : actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.33 

NIOSH 1615 

Methyltertiair butylether (MTBE): actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.35 

NIOSH 1302 

N -methyl-2-pyrrolidon: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

4 

H/OR.29 

NIOSH 1550 

Mengsels van koolwaterstoffen: actieve monsterneming op actieve kool of monsterneming door diffusie, oplosmiddeldesorptie en GC-analyse.

 

1 

H/AN.2 

HSE-MDHS 14 

Inhaleerbaar stof : bepaling van de concentratie in lucht. Selectief verzamelen op filter en gravimetrische bepaling.

 

1

H/AN.3 

HSE-MDHS 14 

Inadembaar stof : bepaling van de concentratie in lucht. Selectief verzamelen op filter en gravimetrische bepaling.

 

1

H/AN.6 

NIOSH 7300 WAC/III/B/010; 001 en 002

Elementen : Selectief verzamelen van de deeltjes op filter, oplossen van de filter en bepaling door Inductief Gekoppeld Plasmaspectrometrie (ICP).

 

1 

H/AN.7 

NIOSH 7600 

ISO 16740:2005 

Bepaling van oplosbaar en onoplosbaar chroom VI met de spectrofotometer.

 

GROEP 

METHODE 

GEBASEERD OP 

STOFFEN OF GROEPEN VAN STOFFEN
VERRICHTING EN PRINCIPE
 

 

1 H/AN.22.1 NIOSH 7602

Kwarts (inadembare fractie): bepaling van de concentratie in lucht, selectief verzamelen van deeltjes op filter; verassing en infra-rood spectrometrie

1 H/AN.22.2 MDHS 101 Kwarts (inadembare fractie): bepaling van de concentratie in lucht, selectief verzamelen van deeltjes op filter; infra-rood spectrometrie directe methode
 

 1 

H/AN.27 

NIOSH 5000 

Carbon black (koolzwart) : Gravimetrische bepaling.

 

1 

H/AN.28 

HSE-MDHS 14
NIOSH 7200 WAC/III/B/010; 001 en 002

Lasrook en elementaire samenstelling: Gravimetrische bepaling en elementaire samenstelling m.b.v. ICP-analyse.

 

1 

H/AN.30 

MDHS 42/2 Ni 

ISO 15202-2:2001 

Wateronoplosbare en wateroplosbare metalen : Extractie met uitlogingsoplossing en bepaling van oplosbare of onoplosbare metalen met ICP.

 

   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens