NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Scope PCM

 

SCOPE PCM

GROEP

METHODE (1)

GEBASEERD OP (2)

VERRICHTING EN PRINCIPE

1

AC0 MAN GRAVIMETRIE INH; STOF WERKPLAATS LUCHT

HSE MDHS 14/3 (2000) 

NBN-EN 481 (1993) 

Selectieve bemonstering (op filter) en gravimetrische bepaling van de concentratie aan inhaleerbare deeltjes in de lucht

1

MET ICP_AES METALEN FILTERS LUCHT

HSE-MDHS 99 (2006)   

ISO15202-2 AnnexG
(2001)

Bepaling van de concentratie aan metalen (ijzer, zink, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood) in de inhaleerbare deeltjesfractie (na selectieve monstername op filter, en microgolfovendestructie) door middel van ICP-AES.

4

GC-FID AROM KWS WERKPLAATS LUCHT

ISO 9487 (1991)
ISO 16200-1 (2001)

Bepaling van de concentratie aan aromatische koolwaterstoffen in de lucht: monstername door adsorptie op actief kool, gevolgd door vloeistofdesorptie en bepaling met GC-FID:

 • benzeen
 • tolueen
 • xyleen
 • styreen
 

4

GC-FID CLKWS WERKPLAATS LUCHT

ISO 9486 (1991)
ISO 16200-1 (2001)
NIOSH 1003
 

Bepaling van de concentratie aan gechloreerde koolwaterstoffen in de lucht: actieve monstername door adsorptie op actief kool, gevolgd door vloeistofdesorptie en analyse met GC-FID:

 • trichlooretheen
 • 1,1,1-trichloorethaan
 • dichloormethaan
 • perchloorethyleen
 • chloroform
 

4

GC-FID POLAIRE KWS WERKPLAATS LUCHT

ISO 16200-1 (2001)
NIOSH 1400-1403

Bepaling van de concentratie aan polaire koolwaterstoffen in de lucht: actieve monstername door adsorptie op actief kool, gevolgd door vloeistofdesorptie en analyse met GC-FID:

 • ethylacetaat
 • 2-ethoxy-ethylacetaat
 • 2-methyl-4-pentanon
 • 2-butoxyethanol
 • 1-methoxy-2-propanol
 

  

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens