NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Scope Centraal Lab. COVESTRO

 

SCOPE CENTRAAL LAB. COVESTRO

GROEP 

METHODE 

GEBASEERD OP 

VERRICHTING EN PRINCIPE 

1 2901-
15006/15008
NIOSH 0500/0600 Bepaling van de concentratie aan inadembare en inhaleerbare deeltjes door gefractioneerde verzameling op een filter en gravimetrische bepaling
 
1 2901-15023 en
ICP-038
 
NIOSH 7301/7303
ISO 15202

 
Bepaling van metalen en metalloïden in de inhaleerbare deeltjesfractie (vb. Ag, Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Nb, P, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, V, Zn) door verzameling op een filter en zure destructie gevolgd door bepaling met ICP-OES
 
1 2901-15008 en
HPLC-004
 
OSHA PV2012
 
Bepaling van caprolactam (stof) in de inhaleerbare deeltjesfractie door verzameling op een filter, desorptie en bepaling met vloeistofchromatografie (HPLC)
 
1

2901-15006 en

IR-005
 

NIOSH 7602

Bepaling van kristallijn kwarts in de inadembare deeltjesfractie door verzameling op een filter, verassing en bepaling met infraroodspectroscopie (FTIR)

 

3 2901-15030 en
2901-00482
 
NIOSH 7903

Bepaling van anorganische zuren (HNO3, HCI) door adsorptie op silicagel en bepaling met ionenchromatografie (IC)

 

3 2901-15008 en
290-00482
 
BGIA-097-02-S
NMAM7908

Bepaling van zwavelzuur door verzameling op een filter, desorptie en bepaling met ionenchromatografie (IC)

 

3 2901-15022 en
FOTO-013
 
NIOSH 7600

Bepaling van chroom VI (wateroplosbare of -onoplosbare fractie) door verzameling op een filter gevolgd door een selectieve uitloging en spectrofotometrische bepaling

 

3 2901-15065
 
Eigen methode

Bepaling van ammoniak door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel

3 2901-15065
 
Eigen methode Bepaling van chloor door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel
3 2901-15065
 
 Eigen methode Bepaling van fosgeen door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel
3 2901-15065
 
 Eigen methode Bepaling van stikstofmonoxide door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel
3 2901-15065
 
 Eigen methode Bepaling van stikstofdioxide door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel
3 2901-15065
 
NIOSH 6604

 
Bepaling van koolstofmonoxide door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel
3 2901-15065
 
Eigen methode Bepaling van waterstofsulfide door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische cel
3 2901-15065
 

Eigen methode

 

Bepaling van zwaveldioxide door rechtstreekse bepaling mbv een elektrochemische
4

2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
 of 2901-00484 (GC-178)
 

NIOSH 1500 Bepaling van alifatische koolwaterstoffen door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC)
4 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
of 2901-00484 (GC-178)
 
NIOSH 1501 Bepaling van aromatische koolwaterstoffen door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-FID of GCMS)
4 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
of 2901-00484 (GC-178)
 
NIOSH 1001/1003/1005/1022 Bepaling van gechloreerde koolwaterstoffen door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-FID of GC-MS)
4 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
 of 2901-00484 (GC-178)
 

NIOSH 2000
 LUC/IV/009

Bepaling van alcoholen door adsorptie op Carboxen of silicagel (methanol), desorptie en bepaling met gaschromatografie (GCFID of GC-MS)
4 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
of 2901-00484 (GC-178)
 

NIOSH 1450
LUC/IV/004

Bepaling van acetaten door adsorptie op actieve kool,
desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-FID of GC-MS)
 
4 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
of 2901-00484 (GC-178)
 
LUC/IV/007 Bepaling van ketonen door adsorptie op Carboxen, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-FID of GCMS)
4 2901-15030 en HPLC-026 NIOSH 2018

Bepaling van formaldehyde, acetaldehyde, propionaldehyde door adsorptie op met DNPH behandeld silicagel, desorptie en bepaling met HPLC-UV
 

5 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
 
OSHA 56
NIOSH 1500
 
Bepaling van (di)(iso)butyleen en isopreen door adsorptie op (behandelde) actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-FID)
5

2901-15008 en

IR-009
 

NIOSH 5026 Bepaling van minerale olie (nevel) door verzameling op een filter, extractie en bepaling met infraroodspectroscopie (FTIR)
5 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
 of 2901-00484
(GC-178)
NIOSH 1606 Bepaling van acetonitrile door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-FID of GC-MS)
5 2901-15030 en
2901-00243
(GC-020)
 
NIOSH 1604 Bepaling van acrylonitrile door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC)
5 2901-15030 en
HPLC-036
 
Eigen methode
(Waters application
Library
File number SP84031)
 
Bepaling van alifatische amines bv. cyclohexylamine, t-butylamine, isopropylamine door adsorptie op SPE Sep-Pak Cartridge X sorbent C18, desorptie en bepaling met HPLC
 
5 2901-15030 en
HPLC-004
 
OSHA PV2012 Bepaling van caprolactam (damp) door adsorptie op silicagel, desorptie en bepaling met vloeistofchromatografie (HPLC)
 
5 2901-15030 en
HPLC-023
 
OSHA 32 Bepaling van fenol, bisfenolen en butylfenol door adsorptie op silicagel, desorptie en bepaling met vloeistofchromatografie (HPLC)
 
5  2901-15030 en
HPLC-038
 
NIOSH2002/2005/2017 Bepaling van aniline, benzothiazol en nitrobenzeen door adsorptie op silicagel, desorptie en bepaling met vloeistofchromatografie (HPLC)
 
5  2901-15030 en
 2901-00524
(GC-116bis)
NIOSH 1612
NBN T96-201
 
Bepaling van ethyleen- en propyleenoxide door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-MS)
5 2901-15030 en
2901-00348
(GC-071)
 
NIOSH 1600 Bepaling van koolstofdisulfide door adsorptie op actieve kool, desorptie en bepaling met gaschromatografie (GC-MS)
5 2901-15030 en 2901-00243 (GC-020) 3M Technical Data Bulletin 1028  Bepaling met passieve sampling op 3M organic Vapor Monitor van aceton, dichloormethaan, chloorbenzeen, benzeen, cyclohexaan, tolueen, cyclohexanon, cyclohexanol
 
Opmerking:
 

GC analyse: onbekende monsters worden indien nodig vooraf gescreend met GC-MS; de kwantificatie is met GC-FID, tenzij anders vermeld.

HPLC analyse: zonodig kan de analyse met LC-MS met verhoogde specificiteit uitgevoerd worden, bv. voor isocyanaten en aldehyden.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens