NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - CAPA: Evolutie van de capaciteiten in functie met de leeftijd - Antwoord op de stereotypen

Fiche: 14 (référence ref 14)

Titel: Retirement and Life Satisfaction
Auteur(s): Schmitt N., White J.K., Coyle B.W., Rauschenberger J.
Tijdschrift: The Academy of Management Journal, 22, 282-291, 1979
Type van document: wetenschappelijk artikel
Taal: engels

Samenvatting: De auteurs trachten te achterhalen welke de belangrijkste verklaringen zijn voor een vervroegde pensionering. Verschillende variabelen werden onderzocht: demografische variabelen (geslacht, leeftijd, scholingsniveau, burgerlijke stand, ras,…), de arbeidsvisie (motivatie, statuut), beroepservaring (leeftijd van de eerste tewerkstelling, beroepsloopbaan, het beroepstraject,…). Op deze manier kunnen zij een schatting geven van de verklarende kracht van de verschillende factoren. De gezondheid blijkt een belangrijke reden te zijn om het werk vroegtijdig stop te zetten.

Trefwoorden:
  • fin de carrière
  • satisfaction
  • estime de soi
  • santé

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens